Persoonsgegevens beperken tot het absolute minimum: Het grootste gevaar voor de privacy is de overheid. De overheid verplicht je niet alleen om gevoelige informatie te delen, maar heeft ook de macht om jouw vrijheid in te perken. Die combinatie is gevaarlijk. Het toeslagenschandaal is hiervan een pijnlijk voorbeeld, maar de ware risico’s zijn veel groter.

De LP wil daarom een kleine overheid die extreem voorzichtig te werk gaat in het verzamelen van gegevens en zich beperkt tot het absolute minimum. Gegevens over met wie je woont, voor wie je werkt en wat je gezondheid is, zijn onnodig. Biometrische gegevens waarmee jij kan worden herkend moeten per direct vernietigd worden.