Government’s first duty is to protect the people, not run their lives. ― Ronald Reagan​

De Libertaire Partij (LP) hanteert als kernprincipe het Non-Aggressie Principe (NAP). Wij zijn ervan overtuigd dat mensen het beste gedijen in een open samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn of haar eigen toekomst na te streven. We streven naar een samenleving waarin we het beste uit onszelf halen en onze ambities kunnen verwezenlijken, zonder de rechten van anderen te schenden.

Vertrouwen vormt de basis van de Libertaire Partij. We vertrouwen erop dat de meeste mensen in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen wanneer ze de ruimte krijgen om dit te doen. We geloven dat mensen van nature bereid zijn om elkaar te helpen en elkaars grenzen te respecteren.

Om dit te bereiken streeft de Libertaire Partij ernaar om de taken van de overheid te beperken, de focus te leggen op essentiële kwesties en het beleid zoveel mogelijk op lokaal niveau uit te voeren. We streven naar minder belastingen, een betere dienstverlening, minder regelgeving, verminderde bureaucratie en meer vrijheid om eigen keuzes te maken.

De Libertaire Partij wil dat de overheid terugkeert naar haar kerntaken en zich ontdoet van kostbare en overbodige bestuurslagen. We streven naar een overheid die naar de bevolking luistert in plaats van naar zichzelf!

Benieuwd hoe? Lees onze standpunten.

Beginselverklaring

De Libertaire Partij stelt dat alle mensen het geboorterecht hebben om vrij te leven, zonder dwang, geweld of bedreiging. Ze verdedigen het recht van ieder individu om te doen wat ze willen met hun leven en eigendom, zolang dit geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Deze rechten omvatten lichamelijke en geestelijke zelfbeschikking, eigendomsrecht en vrijheid, inclusief het recht om zichzelf te verdedigen. De partij wijst autoritaire machten en overheidsoverheersing af, waarbij ze stelt dat dergelijke instanties niet het recht hebben om individuele rechten te schenden. De gewenste samenleving is er een waarin alle relaties berusten op vrijwillige instemming. Ons doel is om deze vrije wereld te realiseren en de vrijheid voor alle toekomstige generaties te waarborgen. Lees onze volledige partijbeginselen hieronder: