Als we een hoger doel moeten formuleren dan is maximaal geluk waar we voor gaan. Daarvoor moeten we de mogelijkheden creëren waarbij mensen op kunnen bloeien. Het menselijk leven floreert door het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk te beschermen. Vrijheid om je eigen toekomst te bepalen, een veilige leef- en werkomgeving om samen te ondernemen, te werken en te leven.

De LP wil een samenleving creëren waar we het beste halen uit de menselijke potentie.

Onze principes

Ieder mens een gelukkig leven!

De LP wil regeren vanuit de kernwaarden: Vertrouwen en ambitie. De laatste jaren neemt het populisme van links en rechts alsmaar toe. De waan van de dag regeert en emotie voert de boventoon. Wij willen terug naar een feitenpolitiek, gebaseerd op harde cijfers en een door de geschiedenis bewezen filosofie. We willen ons in het denken uitsluitend door de rede, wetenschap en logica laat leiden en niet door autoriteitsgeloof of traditie. We keren ons tegen elke vorm van dogma.

We gaan uit van vertrouwen. Vertrouwen dat de meeste mensen prima voor zichzelf kunnen zorgen als ze daar de ruimte voor krijgen. Vertrouwen dat mensen bereid zijn elkaar te helpen en elkaars grenzen te respecteren en dat de overheid alleen waar nodig moet optreden als scheidsrechter in plaats van als vadertje staat. Vertrouwen in de ongekende krachten van de mensen om ons heen.

Daarnaast hebben we een grootse visie. We willen niet de regering in voor twee of vijf procent welvaartsverbetering, meer welzijn of geluk. We willen een radicaal beter Nederland.

Alle standpunten toetsen we aan deze kernwaarden.