Ik word lid!

Geloof je ook dat er iets mis is met het huidige systeem? Wijs je de initiatie van geweld af en vind je het raar dat een kleine groep mensen bepaalt hoe jij moet leven?

Word dan ook onderdeel van de libertaire beweging waar we de weerstanden uit de samenleving willen halen en mensen weer de ruimte willen geven om hun potentieel te realiseren.

Word nu lid voor het jaar 2023, betaal alléén voor de resterende maanden én ontvang een leuke verrassing thuis na aanvang van het lidmaatschap.











Totaal


In Bitcoin afrekenen is mogelijk

  • Bitcoin: bc1qjcrsqmrx57fmu04hyysal52txghlvtue56ykta

Voor een lidmaatschap zijn wel gegevens nodig, laat ons langs een betrouwbaar medium (end-to-end) weten wie je bent, zodat het lidmaatschap in orde gemaakt kan worden.

ANBI-Status

De LP is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De contributies en donaties zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Onze RSIN-code is 802373045.

Contributie en termijn

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met 31 december 2023 én je betaalt voor de resterende maanden van het lopende jaar.

Rond de jaarwisseling nodigt de LP je uit om te verlengen voor het nieuwe jaar met een contributiebrief 2024.

Tarieven volwassene 24 en jeugdige 12 euro per kalenderjaar, een deel hiervan bij betalingen tot het eind van dit lopende kalenderjaar.