Ik word lid!

Geloof je ook dat er iets mis is met het huidige systeem? Vind je het raar dat een kleine groep mensen bepaalt hoe wij allemaal moeten leven? Geloof je ook dat we vooral ruimte moeten creëren zodat mensen hun potentieel kunnen realiseren?

Word dan ook onderdeel van een nieuwe beweging waar we de weerstanden uit de samenleving willen halen en mensen weer de ruimte willen geven om hun potentieel te realiseren.Totaal

Liever via PayPal of een andere provider?

Gebruik je liever PayPal, dan kan dat via deze PayPal.me link. Voor andere diensten (PSP’s) kun je met ons contact opnemen.

ANBI-Status

De LP is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De contributies en donaties zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Onze RSIN-code is 802373045.

Contributie en termijn

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met 31 december 2020 en je betaald voor de resterende maanden van het lopende jaar.

Rond de 1e van november nodigt de LP je uit om te verlengen met een contributiebrief.

Tarieven volwassene 24 en jeugdige 12 euro per kalenderjaar, een deel hiervan bij betalingen tot het eind van dit lopende kalenderjaar.