“I don’t believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government, that is, we can’t take it violently out of the hands of government, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can’t stop.” F.A. Hayek in 1984

Het huidige financiële systeem komt ten goede aan bankiers en de staatskas, maar gaat ten koste van de rest van de bevolking. Inflatie en een op schulden gebaseerde economie zijn directe gevolgen van monetair beleid: een overheid die zich bemoeit met het geld.

De LP is voorstander van vrijmunterij en wil dat de overheid zich afzijdig houdt tot het geldstelsel. Kortom: een scheiding van geld en staat.

De LP is voor:

  • Een overheid die banken geen garanties biedt
  • Veilige spaaralternatieven, zoals een depositobank, niet langer verbieden.
  • Een vrije markt voor financiële diensten: afschaffing van bankvergunningen.
  • Vrijheid om belasting te betalen in andere valuta dan de euro, waaronder Bitcoin.
  • Bitcoin als de voornaamste oplossing tegen de manipulatie van geld.

Verdiepende standpunten

Naar een nieuwe geldstandaard?

We staan aan de vooravond van een schuldencrisis zonder weerga. Al voor de corona-crisis bestond die dreiging. Deze crisis zorgt door alle maatregelen zelfs voor een versnelde toename van schulden, terwijl de onderliggende economie verder verzwakt. Het moment dat we niet meer kunnen of willen betalen komt snel dichterbij.…

Lees verder →

Bitcoin

Ons huidige geldsysteem werkt op basis van schuld en zorgt voor continue prijsstijgingen, omdat er steeds meer geld wordt “bijgedrukt”. De centrale banken hebben een inflatiedoelstelling. Hierdoor worden de lonen en bezittingen uitgehold. Met hetzelfde salaris kan je steeds minder kopen.…

Lees verder →

De euro

De euro is van ruilmiddel verworden tot een politiek instrument dat de economie schaadt. In opdracht van Brussel bedrijft de Europese Centrale Bank monetaire politiek. Zolang dat het geval is, bestaat er geen economische vrijheid, maar een planeconomie zonder vrije prijsvorming.…

Lees verder →

De digitale euro (CBDC)

De LP wil dat Nederland geen medewerking verleent aan de ontwikkeling van een Central Bank Digital Currency (CBDC), ook wel ‘digitale euro’ genoemd. Een CBDC geeft overheden en de centrale bank meer macht over het financiële stelsel. Dit gaat in tegen de door de LP beoogde scheiding van geld en staat.…

Lees verder →

Betalingsverkeer

Zonder financiële vrijheid geen individuele vrijheid: Banken zijn verplicht de transacties op je rekening in de gaten te houden en vaak ook te rapporteren aan overheidsinstanties. Dat betekent dat er feitelijk geen financiële privacy is in Nederland. Je wordt vaak, nu vooral nog met zakelijke rekeningen, ondervraagd over transacties en bent schuldig tot het tegendeel is bewezen.…

Lees verder →

Inflatie

Langdurige inflatie wordt veroorzaakt door monetair beleid. Als alles blijvend duurder wordt, kan dit maar één oorzaak hebben: een toename van de hoeveelheid geld in omloop. Sinds de oprichting van centrale banken, begin de 20ste eeuw, heeft de wereld structurele inflatie gekend.…

Lees verder →