De LP wil dat Nederland geen medewerking verleent aan de ontwikkeling van een Central Bank Digital Currency (CBDC), ook wel ‘digitale euro’ genoemd. Een CBDC geeft overheden en de centrale bank meer macht over het financiële stelsel. Dit gaat in tegen de door de LP beoogde scheiding van geld en staat.

De euro’s waarmee we betalen worden op twee manieren gecreëerd. Er is publiek geld en privaat geld. Publiek geld wordt gecreëerd door de centrale bank in de vorm van bankbiljetten en munten. Privaat geld wordt gecreëerd door commerciële banken in de vorm van leningen. Het overgrote deel van privaat geld is digitaal. Dit gebruik je bijvoorbeeld wanneer je betaalt met je bankpas of een online transactie doet. Publiek geld is niet digitaal. 

De Europese Centrale Bank (ECB) wil onderzoeken of ze ook een digitale vorm van publiek geld kunnen introduceren. Naast het bijdrukken van bankbiljetten kan de ECB dan ook digitaal geld creëren: dit is de beoogde CBDC. De ECB zegt hierover: “We willen de rol van publiek geld als monetair anker veiligstellen en het vertrouwen in onze munt in stand houden”. Kort gezegd geeft het de centrale bank extra mogelijkheden voor het voeren van monetair beleid. De LP is van mening dat het beter is als de centrale bank zich juist onthoudt van monetair beleid en pleit bovendien voor een situatie waarin geld een functie is van de vrije markt. In deze visie vervalt de noodzaak voor een CBDC.

De LP merkt bovendien op dat de technologie achter de CBDC een aantal potentieel zeer vrijheidsbeperkende kenmerken heeft. Zo opent het de mogelijkheid voor ‘programmeerbaar geld’, waarmee de centrale bank zou kunnen bepalen waar en aan wie bepaalde euro’s kunnen worden uitgegeven. Zeker wanneer een CBDC rekening gekoppeld wordt aan een digitale identiteit levert dit een instrument op waarmee ernstige inbreuk kan worden gemaakt op de individuele vrijheden van burgers. Ook al geeft de ECB op dit moment aan dit niet het doel is van de plannen, wil de LP hier ver vandaan blijven en elk (toekomstig) gebruik van dit soort middelen uitsluiten.