Het is in Nederland strafbaar als je je kind niet naar school stuurt. De leerplicht eist dat kinderen van 5 tot 15 jaar staan ingeschreven bij een door de overheid bekostigde school. Ouders die hun kinderen aan de leerplicht onttrekken worden beboet of riskeren zelfs een gevangenisstraf. Ook schoolhoofden kunnen worden vervolgd als ze de absentie niet binnen drie dagen doorgeven.

Deze strenge leerplicht wordt door velen gezien als bescherming van het kind, omdat kinderen het ‘recht’ hebben om te leren. De LP ziet dit als een misvatting, die in haar uitwerking zorgt voor een ernstige inbreuk op de vrijheid en autonomie van ouders en kinderen. 

Vrijheid en autonomie

Het collectief afdwingen van onderwijs heeft tot gevolg dat ouders geen keuze kunnen maken welk onderwijs zij goed achten voor hun kinderen. Er is maar één optie: het staatsonderwijs. Dit onderwijs is niet per se het beste onderwijs. Integendeel. Er zijn vele voorbeelden van beter functionerend onderwijs, zoals het Finse model, waar kinderen veel korter naar school gaan en toch beter presteren dan Nederlandse kinderen. Bovendien kunnen kinderen niet over één kam worden geschoren. Wat voor het ene kind werkt, werkt voor het andere niet. Door scholen en docenten meer vrijheid te geven om hun leerplan samen te stellen en ouders en kinderen zelf te laten kiezen welk onderwijs het beste bij hen past, kunnen kinderen uiteindelijk beter leren. 

Geen recht op onderwijs

De LP stelt dat niemand recht kan hebben op onderwijs, omdat je geen recht kunt hebben op de arbeid van een ander. Het recht van een kind om onderwijs te krijgen zou impliceren dat er ook een verplichting is voor een docent om onderwijs te geven. Dat laatste kan niet afgedwongen worden omdat dit in strijd is met de vrijheid van de docent. Bijna iedereen zal het er overigens over eens zijn dat het lovenswaardig is om een kind te hulp schieten dat geen toegang heeft tot onderwijs. Er is ook geen reden om aan te nemen dat men hier in een vrije wereld, zonder leerplicht, geen invulling aan zou geven.

Conclusie

De LP is voor het afschaffen van de leerplicht en daarmee docenten, ouders en kinderen te respecteren in hun vrijheid om keuzes te maken. Het is de overtuiging van de LP dat juist door ruimte te geven aan andere onderwijsvormen, beter onderwijs zal ontstaan.