De overheid is in grote mate verweven met het bedrijfsleven. Multinationals weten via lobbyisten de regelgeving te beïnvloeden en hebben teams van specialisten om ingewikkelde wetten en vergunningstelsels te doorgronden. Kleinere bedrijven en consumenten zijn hier de dupe van.

In een werkelijk vrije markt zal de macht van grote bedrijven (big pharma, big tech, big oil) afnemen. De LP bepleit eerlijke concurrentie met zo min mogelijk belasting en regels.

De LP is voor:

  • gelijke behandeling van bedrijven: geen bevoordeling door subsidies of regelgeving;
  • controle op bedrijven door rechtspraak in plaats van toezicht en wetgeving;
  • een zo eenvoudig mogelijk belastingstelsel;
    afschaffing van het liberale idee van de overheid als marktmeester.

Verdiepende standpunten

Innovatiebeleid 

De LP pleit op zowel praktische als morele gronden voor de volledige afschaffing van het huidige innovatiebeleid. Het systeem van verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven, ook bekend als corporatisme, staat haaks op de kernprincipes van het libertarisme. Bedrijven dienen geen speciale bescherming of privileges te ontvangen.…

Lees verder →

Monopolies en mededingingsautoriteiten

Een bedrijf met een monopolie is de enige die een bepaalde dienst of product levert in een markt. Bijvoorbeeld de markt voor treinkaartjes of voor elektriciteit. In veel landen is er vanuit de overheid een mededingingsautoriteit in het leven geroepen, die moet voorkomen dat er monopolies of prijsafspraken ontstaan.…

Lees verder →