Iedereen die zijn eigen broek kan ophouden of iemand heeft die garant staat, mag in Nederland wonen en werken. De overheid hoeft dit niet te faciliteren en financieren.

Niemand heeft wat de LP betreft ‘recht’ op asiel. Inburgering en hulp aan asielmigranten wordt aan vrijwillige burgerinitiatieven en organisaties overgelaten. Opvang raakt zo vanzelf afgestemd op draagvlak en capaciteit binnen de samenleving.

De LP is voor:

  • open grenzen voor iedereen die in eigen onderhoud kan voorzien of wordt voorzien;
  • vrijheid om te werken, dus zonder vergunning;
  • afschaffing van de speciale status voor asielzoekers;
  • Nederlandse nationaliteit voor nieuwe inwoners (zonder ernstig strafblad) na vijf jaar;
  • vrijwillige inburgering (culturele identiteit is geen overheidstaak).

Verdiepende standpunten

Integratie, inburgering en assimilatie

De culturele identiteit hoeft niet bijgestuurd te worden door de overheid. Iedere ingezetene is een onafhankelijk individu dat door zijn keuzes de totale cultuur in Nederland mede vormgeeft.

Cultuur biedt houvast in een veranderende wereld, maar verandert zelf ook. Zo is de Nederlandse cultuur anders dan een eeuw geleden, toen men verzuild, religieuzer en etnisch homogener was.…

Lees verder →

Migratie

Voor reizen en migratie moeten zo min mogelijk belemmeringen en regels gelden. Iedereen mag maximaal negentig dagen in Nederland verblijven. Wie langer wil blijven moet aantonen in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien of een sponsor hebben.

De LP maakt geen onderscheid naar nationaliteit en wil af van de werkvergunning voor migranten die geen EER- of Zwitserse nationaliteit hebben.…

Lees verder →