Bescherming van burgers tegen agressie is een kerntaak van de overheid. De LP gelooft daarbij in een lokale aanpak, waarin centraal staat de wijkagent. Het is tijd om te stoppen met het opsluiten van mensen voor misdaden zonder slachtoffers en om drugsmisbruik te gaan behandelen als een gezondheidsprobleem, en niet als een crimineel probleem.

De LP is voor:

  • decentralisatie van de politie en in plaats daarvan een voorname rol voor wijkagenten;
  • opsporing gericht op zware delicten waar slachtoffers zijn te betreuren;
  • drugshandel en -bezit niet langer strafbaar stellen, geen ‘war on drugs’.

Verdiepende standpunten

Defensie

Landsverdediging is wat de LP betreft een van de weinige taken van de overheid. Het woord defensie zegt het al: offensief handelen is uitgesloten. Nederland is geen politieagent van de wereld en daarom moet het leger niet deelnemen aan buitenlandse missies of wapens leveren aan landen die in oorlog zijn.…

Lees verder →

Politie

De politie dient op lokaal niveau verantwoording af te leggen, niet nationaal. De veiligheidssituatie wordt besproken in de gemeenteraad en wordt zo een zaak van burgers en politiek.

De gemeente stelt het veiligheidsplan op en bepaalt deels de prioriteiten bij de politie.…

Lees verder →