Elektrificatie in huishoudens, industrie en van vervoer is in korte tijd in een stroomversnelling geraakt, evenals de integratie van zonne- en windenergie. Het netwerk komt daardoor aan de rand van zijn capaciteit. Investeringen zijn nodig voor uitbreiding. De LP wil het problematische aandeelhouderschap tussen overheden en netbeheerders opheffen. Dat kan door private aandeelhouders te verwelkomen. De LP steunt kernenergie als ook initiatieven voor hernieuwbare energie. De overheid stelt echter geen specifieke doelen voor geïnstalleerd vermogen. Gaswinning kan worden hervat indien de Groningers dit willen. De gasbaten zullen ten goede komen aan Groningen.

De LP is voor:

  • uitbreiding van het netwerk en het aantrekken van nieuwe aandeelhouders;
  • privatisering voor burgers en binnenlandse marktpartijen;
  • vrije markt voor energieopwekking: geen quota’s;
  • toelaatbaarheid van kernenergie;
  • gaswinning overlaten aan de Groningers.

Verdiepende standpunten

Lokale initiatieven

Dankzij decentralisatie kunnen bewoners op individueel of lokaal niveau meer verantwoordelijkheid nemen. Een lokaal netwerk moet mogelijk zijn, eventueel als aanvulling of back-up. Als er voldoende mensen zijn die hierin geïnteresseerd zijn, zouden ze kunnen bijdragen aan balanshandhaving, bijvoorbeeld door middel van thuis- of buurtbatterijen of slimme laadsystemen voor elektrische auto’s.…

Lees verder →

Gas

Gaswinning is aan de Groningers. Zowel de baten als de lasten (mogelijke vergoeding van nieuwe schades). Eigenaren van Groningse huizen met bestaande bevingsschade moeten spoedig en ruimhartig compensatie ontvangen van de staat. Er zit nog zo’n 500 miljard kuub aan gas in de grond, wat tegen de huidige gasprijs een waarde heeft van meer dan €200 miljard.…

Lees verder →

Kernenergie

Een stabiele baseload is essentieel voor het beheer van het elektriciteitsnet om een betrouwbare en continue stroomvoorziening te waarborgen. Baseload is het minimale niveau van elektriciteitsvraag dat constant aanwezig is, ongeacht het tijdstip van de dag. Het wordt voornamelijk geleverd door energiebronnen die continu elektriciteit kunnen leveren, ongeacht de variabele vraag.…

Lees verder →

Elektriciteitsnet

De overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit verloopt in hoog tempo. De vraag naar elektriciteit zal in de komende decennia verdubbelen. Deze toename, samen met de snelle groei van hernieuwbare energie, leidt ertoe dat de elektriciteitsnetwerken op steeds meer plaatsen overbelast raken.…

Lees verder →