De LP ziet het als onethisch om mensen collectief te verplichten voor anderen op te draaien. Dit leidt tot dure, onpersoonlijke zorg met veel administratie. Het werkt monopolies van farmaceuten en zorgverzekeraars in de hand en verleidt de consument tot overconsumptie.

De overheid behoort af te zien van inkopen, controles en verplichtingen aan de zorgsector. Daardoor kan eindelijk weer marktwerking ontstaan. Vrijheid en autonomie tussen patiënt en behandelaar staan voorop.

De LP is voor:

  • vrije keuze in behandeling en medicatie;
  • afschaffing van de verplichte basisverzekering;
  • directe verantwoording van zorgverlener aan de patiënt; geen administratielast van bovenaf;
  • uitfasering van subsidies en inkoop van zorg door de overheid.

Verdiepende standpunten

Zorgzame samenleving

De mens is een sociaal wezen dat graag interacties aangaat en bereid is om in onderlinge relaties te investeren. Vrijwilligerswerk en zorg dragen voor anderen zijn uitingen van de wens om sociaal te zijn en je gewaardeerd te voelen. Juist door grote delen van de zorg en zekerheid op zich te nemen, werkt de overheid deze primaire menselijke behoefte tegen. …

Lees verder →

Zorgverzekering

Op 1 januari 2006 werd de huidige Zorgverzekeringswet in Nederland geïntroduceerd, ter vervanging van de voormalige Ziekenfondswet en particuliere ziektekostenverzekeringen. Dit nieuwe stelsel is een verplicht collectief financieringsmechanisme, waarbij premies fungeren als bijdragen aan een algemeen zorgfonds. Dit fonds biedt iedereen binnen het systeem toegang tot basisgezondheidszorg volgens vastgestelde dekkingen, ongeacht hun individuele risicoprofiel of gezondheidstoestand.…

Lees verder →

Vrije zorgkeuze

Hoe waardevol een mensenleven ook is, tijd en geld spelen een rol bij de vraag welke zorg iemand kan krijgen. Bijvoorbeeld of er een duur medicijn moet komen voor een zeldzame ziekte. Of voor hoeveel ouderen een zorgverlener tegelijkertijd zorg kan dragen.…

Lees verder →

Abortus

Een deel van de bevolking beschouwt abortus als moord, terwijl anderen vinden dat de moeder recht heeft op zelfbeschikking. In ons land staat de wettelijke termijn voor abortus op 24 weken, maar de LP stelt voor deze te verleggen naar vóór het moment van hersenactiviteit, rond de 16 weken.…

Lees verder →