De mens is een sociaal wezen dat graag interacties aangaat en bereid is om in onderlinge relaties te investeren. Vrijwilligerswerk en zorg dragen voor anderen zijn uitingen van de wens om sociaal te zijn en je gewaardeerd te voelen. Juist door grote delen van de zorg en zekerheid op zich te nemen, werkt de overheid deze primaire menselijke behoefte tegen. 

De LP staat voor een samenleving waarin solidariteit niet langer onpersoonlijk wordt afgedwongen, maar waar mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor naastenliefde en medemenselijkheid. Gedwongen solidariteit creëert een wereld waarin bureaucratie boven de mens gaat en het invullen van een formulier essentieel is. De verzorgingsstaat is ontmenselijkt. 

Alleen door mensen de ruimte te geven om het zelf te organiseren, kan de menselijke maat terugkeren en kan oprechte sociale cohesie ontstaan.