De uitstoot van stoffen door mens, industrie en landbouw heeft invloed op de natuur en onze gezonde leefomgeving. Deze uitstoot hoeft niet schadelijk te zijn, maar als de concentraties te hoog worden kan het voor onbalans zorgen. Dit is vervuiling.

De LP is van mening dat de overheid te veel reguleert, verbiedt en meestal de foute keuzes maakt. Bij schade of dreigende schade door vervuiling moet je bij de rechter je gelijk kunnen halen. De optimale balans tussen belangen ontstaat door lokale onderhandeling en rechtspraak.

De LP is voor:

  • afschaffen ‘vergunning om te vervuilen’, geen stikstofbeleid;
  • sterke rechtspraak om schade door vervuiling te voorkomen;
  • vrijheid om privaat en in gemeenschap natuur te beheren;
  • afschaffen belastingen en subsidies voor natuur & klimaat.

Verdiepende standpunten

Gedeelde gebruiksrechten

Het beheer van natuurlijke hulpbronnen door middel van gedeelde gebruiksrechten is een eeuwenoud concept. Een bekend voorbeeld is de meent, of gemeenschappelijke weidegrond, waar meerdere boeren hun vee laten grazen. Ook een meer of rivier zonder eigenaar kan bijvoorbeeld gedeelde rechten hebben op de visvangst.…

Lees verder →

Klimaat

De huidige politiek in Nederland en Europa is bereid verregaande maatregelen te nemen in het kader van klimaatverandering. De heersende gedachte is dat het gedrag van mensen moet worden beïnvloed en gestuurd. Zouden wij als mens in vrijheid leven, dan zouden wij de aarde vernielen.…

Lees verder →

Stikstof

De LP erkent dat stikstof negatieve gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit, maar verzet zich tegen de starre en dwingende Europese regels, die onze samenleving ondergeschikt maakt aan natuurwetgeving. De natuur moet niet worden beschermd door Brusselse ambtenaren, maar door betrokken burgers.…

Lees verder →