De huidige politiek in Nederland en Europa is bereid verregaande maatregelen te nemen in het kader van klimaatverandering. De heersende gedachte is dat het gedrag van mensen moet worden beïnvloed en gestuurd. Zouden wij als mens in vrijheid leven, dan zouden wij de aarde vernielen. Vanuit dit negatieve mensbeeld wordt betoogd dat dwang noodzakelijk is om problemen op te lossen. De LP gelooft niet in dwang. Dwang is niet alleen immoreel, het is ook ineffectief. De LP gelooft in het probleemoplossend vermogen van individuen in een vrije markt en stelt dat het geen taak van de overheid is om klimaatbeleid te voeren.

De klimaatplannen gaan gepaard met enorme overheidsuitgaven en ingrijpende regelgeving. De negatieve gevolgen hiervan, zoals hogere belastingen, hogere prijzen en meer bureaucratie zijn direct merkbaar, terwijl de aantoonbare invloed van de maatregelen op het toekomstige klimaat onmogelijk kan worden vastgesteld. De overheid slaat hier een gevaarlijke weg in, waarbij uitgaven geen tastbaar doel dienen en daarmee niet controleerbaar zijn. 

Ook de uitwerking van de plannen blijkt doorgaans ineffectief. Zo lijken miljardensubsidies aan zonne- en windenergie nu hun doel te missen, omdat het elektriciteitsnet de groeiende vraag niet kan bijbenen. Dit soort problemen is onvermijdelijk, omdat de precieze afhankelijkheden en gevolgen nooit van tevoren zijn te overzien. Complexe problemen worden daarom niet opgelost door planning en bureaucratie, maar door innovatie en concurrentie in een vrije markt. Als wereldwijde adoptie van schonere technologieën het doel is, dan is de vrije markt het beste middel.

De LP stelt dat de overheid zich moet terugtrekken uit het klimaatdebat en de overheidsuitgaven met betrekking tot klimaat en innovatie moet stopzetten.