De LP wil dat bedrijven zich concentreren op het leveren van waarde aan consumenten in plaats van het voldoen aan bureaucratische eisen. De overheid pretendeert werknemers, consumenten en patiënten te beschermen, maar de realiteit is dat regulering vooral de positie van grote bedrijven versterkt (zie ook: Minder regulering).

Non-agressieprincipe

De LP gaat uit van het non-agressieprincipe (NAP) dat stelt dat niemand agressie mag initiëren tegen iemand anders lijf of goed. Hier wordt fysieke inmenging onder verstaan, maar ook contractbreuk of bedrog. Volgens de LP moet de overheid zich in de bescherming van haar burger focussen op dit principe. 

Rechtspraak

Juist door vooraf te reguleren ontstaat de mogelijkheid om door de mazen van de wet agressie te plegen. Met name grote bedrijven zijn in staat om complexe regelgeving te omzeilen of er succesvol tegen te procederen. Bovendien kan regelgeving nooit alle toekomstige gevallen voorzien. Het is de overtuiging van de LP dat de combinatie van sterke eigendomsrechten en onafhankelijke rechtspraak de beste manier is om individuen te beschermen tegen de macht van grote bedrijven.