Centralisering van medische gegevens is onnodig en onverstandig. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is in Nederland een controversieel onderwerp. Met het EPD wil de overheid het delen van medische gegevens regelen en zorgverleners verplichten hier gebruik van te maken.

Een voortslepend wetgevingsproces is na 15 jaar in de ijskast gezet, omdat men inmiddels is ingehaald door de plannen uit Brussel. De Europese Commissie is van mening dat burgers meer controle moeten hebben over hun medische gegevens en gelooft dat het op grote schaal verzamelen en uitwisselen interessante businessmodellen oplevert. De LP constateert dat burgers hun controle juist kwijtraken door meer overheidsbemoeienis en ziet het niet als taak van de overheid om businessmodellen te realiseren.

Medische kenmerken behoren tot de meest privacygevoelige gegevens. Wanneer die gegevens op straat komen te liggen kan dit grote gevolgen hebben voor jouw vrijheid en veiligheid. Denk aan je werkgever of verzekeraar die bekend wordt met een erfelijke ziekte in je familie. Of (buitenlandse) overheden die grote hoeveelheden medische data verzamelen voor geopolitieke en militaire doeleinden.

Centrale oplossingen zoals een EPD vergroten juist dit gevaar en maken ons extra kwetsbaar voor kwaadwillende partijen. De LP is voorstander van decentrale oplossingen, waarbij patiënten zelf hun data beheren en delen. Om dit te bereiken moet de overheid zich op dit gebied onthouden van iedere vorm van regelgeving en dwang.