Het gevaar van ongecontroleerde macht: massasurveillance is het op grote schaal monitoren van menselijk gedrag. Door technologische ontwikkelingen en steeds verdergaande bevoegdheden beschikken veel inlichtingendiensten in de wereld over een infrastructuur die niet zou misstaan in Orwells 1984. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven maken op grote schaal gebruik van technologieën zoals gezichtsherkenning. Dit gebeurt ook in Nederland.

Massasurveillance is niet alleen een inbreuk op onze privacy maar vormt ook een groot gevaar voor onze vrijheid. Het zet de deur open voor ongecontroleerde macht. De roep om meer bevoegdheden bij iedere nieuwe ‘crisis’ moet een halt toegeroepen worden.

De LP is voor

  • terugdraaien van de ‘Sleepwet’;
  • alle door de overheid verzamelde biometrische data worden vernietigd;
  • politiecamera’s uit het straatbeeld verdwijnen;
  • opgetreden wordt tegen bedrijven en particulieren die met beveiligingscamera’s de openbare ruimte filmen.