Een deel van de bevolking beschouwt abortus als moord, terwijl anderen vinden dat de moeder recht heeft op zelfbeschikking. In ons land staat de wettelijke termijn voor abortus op 24 weken, maar de LP stelt voor deze te verleggen naar vóór het moment van hersenactiviteit, rond de 16 weken.

Volgens het libertarisme is regulering niet gewenst, behalve wanneer het Non-Agressie Principe (NAP) wordt geschonden. De LP is van mening dat abortus voor de 16de week moet kunnen, gezien de medische gevoeligheid voor pijn van de foetus vanaf dat moment.

Het onderwerp is complex en de LP benadert het vanuit een perspectief van vrijheid, tenzij er sprake is van agressie, ontoerekeningsvatbaarheid of een hoog risico op ernstige afwijkingen. Het standpunt van individuele kandidaten is cruciaal, aangezien fractiediscipline hier niet geldt.