Langdurige inflatie wordt veroorzaakt door monetair beleid. Als alles blijvend duurder wordt, kan dit maar één oorzaak hebben: een toename van de hoeveelheid geld in omloop. Sinds de oprichting van centrale banken, begin de 20ste eeuw, heeft de wereld structurele inflatie gekend. Hierdoor is het leven, ondanks de technologische vooruitgang, steeds duurder geworden.

Inflatie heeft niet alleen effect op onze koopkracht, maar heeft ook psychologische gevolgen. Omdat het minder nut heeft om te sparen en om behoeftes uit te stellen, besteden we automatisch minder aandacht aan onze toekomst. Het levert kortetermijndenken op dat doorwerkt in vrijwel alle aspecten van de samenleving.

De overheid beloont dit en houdt de waanzin in stand met monetaire opkoopprogramma’s, geldcreatie en het garant staan voor banken die de grenzen verder opzoeken. De rekening wordt doorgeschoven naar de belastingbetaler en naar toekomstige generaties.

De LP pleit daarom voor een scheiding van geld en staat, waarin de overheid geen mogelijkheden heeft om ons geld te beïnvloeden. Dat betekent het opheffen van de centrale bank en het toestaan van alternatieven naast de euro als wettelijk betaalmiddel.