In Nederland betaal je eerst belasting over wat je verdient, daarna over wat je uitgeeft en vervolgens over wat je bezit. Toeslagen, heffingskortingen en subsidies maken de bureaucratie compleet. De overheid wil de burger daarmee niet alleen belasten maar ook sturen in zijn uitgaven en zijn gedrag.

De LP streeft een zo laag mogelijke belasting en een zo simpel en transparant mogelijk belastingsysteem na.

De LP is voor:

  • afschaffen directe belasting op loon, winst en vermogen;
  • transparante facturatie per overheidsdienst, geen algemene pot;
  • gelijke behandeling van burgers, geen gedragsbeïnvloeding;
  • grote besparingen op bureaucratie en accountants.

Verdiepende standpunten

Facturatie van overheidsdiensten

We betalen in Nederland te veel belasting, vaak gebruikt voor dingen waar weinigen in werkelijkheid achter staan. Omdat de overheid haar uitgaven doet vanuit één grote pot (de algemene middelen), is pas achteraf zichtbaar hoe het is besteed. Daardoor missen we zicht op waar ons geld naartoe gaat. …

Lees verder →