Om onze visie van een libertair land werkelijkheid te maken, moeten we meer mensen bereiken. Met jouw bijdrage kunnen we een grotere impact maken. Onze afdelingen en commissies ondersteunen, door scholing te organiseren en met media-uitingen. Er is veel te doen, en met jouw hulp kan het!

Niet in Euro?

Liever in Bitcoin of crypto, dat kan!

De LP accepteert Bitcoin en in principe alle cryptovaluta. Cryptovaluta worden direct na ontvangst omgewisseld in Bitcoin.

Om jouw privacy te beschermen plaatsen we geen wallet adressen op onze website. Wil je een donatie doen neem dan contact met ons op.

Bitcoin Lightning

Anonieme donaties tot 250 euro zijn welkom via Bitcoin Lightning. Klik of scan de QR-code. Donaties via deze QR worden automatisch beperkt tot het Bitcoin-equivalent van 250 euro. In overeenstemming met Artikel 21 van de Wet financiering politieke partijen is geen registratie van de gever vereist. Hartelijk dank voor je donatie!

ANBI Status

De Libertaire Partij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor het Jaarverslag, Jaarrekening en het ANBI-standaardformulier klik hier.

Wet financiering politieke partijen

Donaties boven de 10.000 euro worden in navolging van Wet financiering politieke partijen (Wfpp) gemeld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die deze met bedrag, naam en woonplaats publiceert. Verder worden donaties boven de 1.000 euro jaarlijks gemeld en openbaar gemaakt met naam en woonplaats. Het bestuur houdt zich tevens het recht voor om donaties te weigeren.