ANBI-Formulier

De Libertaire Partij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor het Jaarverslag, Jaarrekening en het ANBI-standaardformulier klik hier.

Doneren aan de Libertaire Partij

Bedrag

Niet in Euro?

Liever in crypto, dat kan!

Bitcoin: bc1qjcrsqmrx57fmu04hyysal52txghlvtue56ykta

Monero: 47M3S4bR7JCZ8rZnhTE9JUb75W21J1jY3fsHewnoA96vCkCsZCVpiej343wX45G87hJ8WyHDH8tN3jUZioCQMfrdDje6PzB

Voor andere diensten (PSP’s) óf vragen kun je met ons contact opnemen. Het bestuur houdt zich het recht voor om te accepteren dan wel te weigeren.

Donaties boven 4.500 euro

Donaties boven de 4.500 euro worden gemeld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die deze met bedrag, naam en woonplaats publiceert.