Het Libertarisme is een ideologie die streeft naar zo een zo groot mogelijke individuele vrijheid en een zo klein mogelijke overheid. Elk individu heeft het recht op zijn of haar leven (zelfbeschikkingsrecht) en vrijheid, en daaruit volgt ook het recht op de vruchten van arbeid. De Libertaire Partij (LP) is gestoeld op dit gedachtegoed.

Het verhaal van de Libertaire Partij begint met de oprichting van de Libertarische Partij door Barthold van Doorn, Hub Jongen, en Stefan van Glabbeek in 1993. De mannen waren bij de oprichting van de nieuwe partij geïnspireerd door de Libertarian Party: een politieke partij in de Verenigde Staten. Daarnaast waren de mannen ook sympathisanten van het in de jaren zeventig gestichte Libertarisch Centrum Nederland.

Van 1994 tot 2014 was Toine Manders de politiek leider van de partij. Onder leiding van Manders deed de Libertarische Partij in 1994 voor de eerste keer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. In dat jaar kreeg de Libertarische Partij bijna 3000 stemmen (0,03%).

In 2014 werd de naam Libertarische Partij omgedoopt tot LP en werden de initialen omgezet naar Libertaire Partij.  In oktober 2016 koos de partij als opvolger van Manders Robert W. Valentine. Met Valentine aan het roer is de partij een meer rechts-progressieve koers gaan varen.

In 2023 doet de LP weer mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. In de huidige tijdperk met opgelegde maatregelen van de overheid, die op veel fronten een aanval zijn de vrijheid van het individu en het zelfbeschikkingsrecht, is de LP een partij met een ideologie die velen zal aanspreken.