Mensen hebben een natuurlijke drang om te leren. Iedereen leert op zijn eigen manier. Toch is er in Nederland een leerplicht en worden leerdoelen voor alle scholen wettelijk en uniform vastgesteld. Hierdoor krijgt bijna niemand het onderwijs dat bij hem past en wordt leren onnodig duur. De LP gelooft dat vrij onderwijs het beste onderwijs is.

De LP is voor:

  • vrijheid en autonomie voor scholen en leraren;
  • afschaffen leerplicht en kwalificatieplicht;
  • afbouw van financiering en sturing vanuit de overheid.

Verdiepende standpunten

Financiering van onderwijs

Het is de overtuiging van de LP dat onderwijs niet gebaat is bij overheidsfinanciering en dat dit onnodige kosten met zich meebrengt. Veel mensen zien financiering van onderwijs door de overheid wellicht als een nobel streven, maar deze gedachte bevat een aantal fundamentele misvattingen.…

Lees verder →