De LP strijdt voor vrijheid, ook voor de vrijheid van vereniging.
Wij vonden het fijn dat jij je destijds bij de LP aansloot.
En nu respecteren wij ten volle dat jij dat de LP wilt verlaten.
Je kan de LP nog één keer erg helpen door te laten weten waarom je opzegt.
Je email, postcode en geboortedatum vragen wij alleen ter bescherming tegen valse opzeggingen.
Bij opzegging voor eind februari wordt de openstaande contributie kwijtgescholden.