We betalen in Nederland te veel belasting, vaak gebruikt voor dingen waar weinigen in werkelijkheid achter staan. Omdat de overheid haar uitgaven doet vanuit één grote pot (de algemene middelen), is pas achteraf zichtbaar hoe het is besteed. Daardoor missen we zicht op waar ons geld naartoe gaat. 

De LP is voor een kleine overheid, die bestaat uit een aantal essentiële functies waarmee de veiligheid van haar burgers wordt gewaarborgd. De LP stelt voor dat de kosten voor deze ‘nachtwakersstaat’ per gespecificeerde factuur aan elke volwassen burger kenbaar worden gemaakt. Alle inkomsten op deze facturen worden dan geoormerkt, waardoor er geen sprake meer is van algemene middelen. De uitgaven zouden vervolgens in detail bekendgemaakt moeten worden, zodat het publiek en de media compleet inzicht hebben en de overheid echte verantwoording kan afleggen. 

De LP is van mening dat dit een eerlijkere vorm van belasting heffen is en verwacht dat ons geld op die manier ook nuttiger wordt besteed.