Gaswinning is aan de Groningers. Zowel de baten als de lasten (mogelijke vergoeding van nieuwe schades). Eigenaren van Groningse huizen met bestaande bevingsschade moeten spoedig en ruimhartig compensatie ontvangen van de staat. Er zit nog zo’n 500 miljard kuub aan gas in de grond, wat tegen de huidige gasprijs een waarde heeft van meer dan €200 miljard. Volgens de LP is het aan de bewoners van het gasgebied of zij dit willen exploiteren.

Daartoe moet de Mijnbouwwet van 2002 worden herzien, bijvoorbeeld lid 1 van artikel 3: ‘Delfstoffen zijn eigendom van de staat’. Artikel 6: De vergunningplicht hoort te vervallen voor het opsporen van delfstoffen, het winnen van delfstoffen, het opsporen van aardwarmte en het winnen van aardwarmte.

Common Pool Resource

Het Groninger gasveld zou wat betreft de LP een ‘common pool resource’ moeten worden. In dat geval komt het gebruiksrecht toe aan inwoners die erboven wonen. Zie ook het standpunt: Gedeelde gebruiksrechten.

De LP wil:

  • Bestaande Groningse aardbevingsschade compenseren uit de schatkist en door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij);
  • Besluitvorming over de toekomstige gaswinning in Groningen is niet aan de Nederlandse staat, maar aan de Groningers zelf of beter: aan hen die boven de gasbel wonen;
  • Bij voortzetting van gaswinning zijn de baten aan Groningers en niet aan de staat.