De LP streeft naar het verminderen van overheidsregulering en het bevorderen van economische vrijheid.

De LP wil het niveau van overheidsregulering verminderen, omdat deze vaak neveneffecten met zich meebrengt. Het verhogen van de regelgeving dwingt bedrijven om speciale functionarissen aan te stellen die zich bezighouden met naleving. Het oprichten van een compliance-afdeling is essentieel geworden. Dit zet met name kleine en middelgrote bedrijven onder druk. Er moet een omgeving ontstaan waarin bedrijven zich kunnen concentreren op het leveren van waarde aan consumenten in plaats van het voldoen aan bureaucratische eisen.

Oneerlijke concurrentie

De LP wil de voordelen verminderen die grote bedrijven momenteel hebben ten opzichte van kleine ondernemingen. Deze voordelen omvatten het vermogen om effectief te lobbyen voor gunstige wetgeving, subsidies en belastingfaciliteiten. Regelgeving mag nooit een bron zijn van ongelijke concurrentie.

De LP constateert dat overheidsregulering vaak wordt gerechtvaardigd door het belang van consumentenbescherming. Echter, in de praktijk zien we dat grote bedrijven vaak profiteren van regulering en het gebruiken om hun concurrentiepositie te versterken. Consumentenbescherming moet het resultaat zijn van een gezonde, concurrerende markt waarin keuzevrijheid centraal staat.

Innovatie

Regulering kan een belemmering vormen voor innovatie, bijvoorbeeld voor startende bedrijven die moeite hebben om aan vergunningen te voldoen. De LP wil het regelgevingsklimaat vereenvoudigen en flexibeler maken, zodat innovatie kan plaatsvinden en nieuwe spelers gemakkelijker kunnen toetreden tot de markt.