Voor reizen en migratie moeten zo min mogelijk belemmeringen en regels gelden. Iedereen mag maximaal negentig dagen in Nederland verblijven. Wie langer wil blijven moet aantonen in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien of een sponsor hebben.

De LP maakt geen onderscheid naar nationaliteit en wil af van de werkvergunning voor migranten die geen EER- of Zwitserse nationaliteit hebben. Dit betekent dat iedereen het recht heeft om te werken.

De asielstatus wordt afgeschaft. De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) kan worden vervangen door (lokale) particuliere en private opvang. Op deze manier wordt de opvang van asielzoekers en vluchtelingen automatisch afgestemd op het draagvlak en de capaciteit binnen de samenleving.

Naturalisatie

Het Nederlanderschap kan worden verkregen na een periode van vijf jaar zonder crimineel gedrag (overtredingen toegestaan, misdrijven niet).