Ons huidige geldsysteem werkt op basis van schuld en zorgt voor continue prijsstijgingen, omdat er steeds meer geld wordt “bijgedrukt”. De centrale banken hebben een inflatiedoelstelling. Hierdoor worden de lonen en bezittingen uitgehold. Met hetzelfde salaris kan je steeds minder kopen. Door als centrale bank te streven naar inflatie, maak je veel mensen bewust armer. 

De LP wil een andere economische benadering en een geldsysteem zonder prijsstijgingen als gevolg van het vergroten van de geldhoeveelheid. In dit systeem zullen technologische ontwikkeling en productiviteitsverbetering leiden tot een blijvende stijging van de koopkracht. Die niet door de centrale bank wordt afgeroomd.

Een nieuw monetair systeem

Het mag duidelijk zijn dat we leven in een tijdperk waarin hard geld (aan toonder) zoals goud te traag is voor de moderne wereldeconomie. Fiat Valuta’s (zacht geld), die nu als alternatief dienen, lossen dit probleem op maar hebben inherent last van willekeurige waardevermindering door inflatie en andere problemen, waaronder verregaande centralisatie van macht. Deze beperken hun vermogen om alle aspecten van geld volledig te vervullen. Bovendien leiden de tekortkomingen van dit systeem, gecombineerd met technologische mogelijkheden, stimuleringsstructuren en menselijke hebzucht, tot grootschalig misbruik.

Bitcoin, als belangrijkste monetaire innovatie van de afgelopen eeuwen, markeert het einde van dit tijdperk. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis kan hard geld zich wereldwijd met de snelheid van telecommunicatie verplaatsen. Het is ook de eerste technologie in de financiële wereld die de functies van geld  kan verbeteren zonder te centraliseren, maar juist te decentraliseren. Bitcoin is niet alleen een technische verbetering, maar het beschermt ook tegen misbruik. Dit is wat het onderscheidt van de afgelopen eeuwen aan monetaire innovaties en waarom het kan fungeren als basis voor een nieuw deflatoir monetair systeem. Niet gebaseerd op een edelmetaal maar op decentrale technologie, energie en encryptie.