De culturele identiteit hoeft niet bijgestuurd te worden door de overheid. Iedere ingezetene is een onafhankelijk individu dat door zijn keuzes de totale cultuur in Nederland mede vormgeeft.

Cultuur biedt houvast in een veranderende wereld, maar verandert zelf ook. Zo is de Nederlandse cultuur anders dan een eeuw geleden, toen men verzuild, religieuzer en etnisch homogener was. Een katholieke dorpscultuur is bovendien anders dan die van een nieuwbouwwijk in een grote stad. Cultuur laat zich moeilijk definiëren en moet niet van bovenaf opgelegd worden.

Geen inburgering

De LP ziet dan ook geen rol voor de overheid in het bevorderen van integratie (taal-, cultuur- en geschiedenisonderwijs) of assimilatie (opgaan in de Nederlandse cultuur). 

De mate van integratie is aan ieder individu afzonderlijk. Inburgeringstrajecten zouden  vrijwillig moeten zijn. Het zal doorgaans in het voordeel zijn van immigrant om zich in te spannen de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken, maar dit mag nooit verplicht worden.