Landsverdediging is wat de LP betreft een van de weinige taken van de overheid. Het woord defensie zegt het al: offensief handelen is uitgesloten. Nederland is geen politieagent van de wereld en daarom moet het leger niet deelnemen aan buitenlandse missies of wapens leveren aan landen die in oorlog zijn. Het waarborgen van de veiligheid en soevereiniteit van het Nederlandse grondgebied, territoriale wateren en luchtruim is de primaire verantwoordelijkheid van onze strijdkrachten.

Materieel

Het doel van de strijdkrachten is niet het voeren van industriepolitiek, maar het verdedigen van Nederland. Het is essentieel dat het aanschaffen van materieel in lijn is met deze doelstelling. Dit betekent dat doelmatigheid de doorslaggevende factor moet zijn. 

Bij de aanschaf van materieel moeten factoren als eenvoud en robuustheid meer dan nu worden meegewogen. Dit kan in de praktijk beter uitpakken dan de huidige strategie van weinig, kwetsbaar, complex en duur.

Reservisten

Om het land effectief te kunnen verdedigen, moeten de landstrijdkrachten bestaan uit meerdere divisies en het leger moet uit tienduizenden soldaten bestaan. Dit hoeven geen beroepssoldaten te zijn. De dienstplicht moet worden afgeschaft en de nationale reserve uitgebreid, om zo tot voldoende weerbare mensen te komen. De reservist beschikt thuis over zijn persoonlijke standaarduitrusting en eventueel net als in Zwitserland over zijn wapen, zodat inzet snel kan plaatsvinden. Leden van de nationale reserve kunnen ook op gespecialiseerde functies (technici, luchtverkeersleiders, artsen, et cetera) worden ingezet. Het leger kan ook worden ingezet bij het bestrijden en voorkomen van rampen.

Marine

De rol van de marine zal vooral bestaan uit de verdediging van de Noordzee, er zijn onvoldoende financiële middelen om zover de wereld strekt aanwezig te kunnen zijn. Bovendien is het doel verdediging van Nederland en niet aanvallen elders.

Luchtmacht

Bij het Oekraïne conflict is nadruk komen te liggen op drones. Ook raketten en raketafweer zijn belangrijke factoren. Straaljagers lijken minder dominant te zijn. De LP is van mening dat een grondige analyse van dit conflict noodzakelijk is om de strategie van de luchtmacht voor de komende jaren vorm te geven.