Een stabiele baseload is essentieel voor het beheer van het elektriciteitsnet om een betrouwbare en continue stroomvoorziening te waarborgen. Baseload is het minimale niveau van elektriciteitsvraag dat constant aanwezig is, ongeacht het tijdstip van de dag. Het wordt voornamelijk geleverd door energiebronnen die continu elektriciteit kunnen leveren, ongeacht de variabele vraag. De LP ziet kernenergie als de beste oplossing voor uitstootvrije baseload.