De LP is voorstander van privatisering van staatsbedrijven. Hierbij moet wel worden gewezen op het risico dat strategische infrastructuur in buitenlandse handen komt. Met een relatief kleine investering zou een buitenlandse mogendheid Nederland kunnen gijzelen door netbeheerders over te nemen en zo de energietransitie en economische ontwikkeling te frustreren. Om deze reden dient de overheid het eigenaarschap van TenneT Duitsland te beëindigen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. 

Monopolies, zoals de distributienetwerken voor water, gas en elektriciteit, kunnen van nature ontstaan, maar ze moeten niet wettelijk worden vastgelegd. Nieuwe distributeurs zijn welkom.