Internationale organen zoals de EU zijn te omvangrijk en te ver verwijderd van de dagelijkse realiteit van burgers. De LP verzet zich tegen verdere centralisering van macht en zal er dan ook voor pleiten dat Nederland op termijn uit de EU stapt.

Europese regelgeving en internationale verdragen, waar Nederland deel van uitmaakt via de EU, leggen grote beperkingen op de nationale besluitvorming. Dit beperkt in toenemende mate de mogelijkheid om eigen beleid te voeren. 

Problemen die de landsgrenzen overstijgen kunnen overheden of burgers beter ad hoc met elkaar oplossen. Dat zal betere resultaten opleveren dan wanneer alle lidstaten het via een omvangrijke bureaucratie eens moeten worden over ieder onderwerp. 

De LP constateert bovendien dat de EU een aantal ondemocratische kenmerken heeft, zoals het ontbreken van het recht op initiatief voor het Europees Parlement. De LP wil breken met de trend waarin Brussel steeds meer bevoegdheden krijgt en deze taken terugbrengen naar de markt en naar de burger.