Een bedrijf met een monopolie is de enige die een bepaalde dienst of product levert in een markt. Bijvoorbeeld de markt voor treinkaartjes of voor elektriciteit. In veel landen is er vanuit de overheid een mededingingsautoriteit in het leven geroepen, die moet voorkomen dat er monopolies of prijsafspraken ontstaan. In Nederland is dat de Autoriteit Consument & Markt. De LP is voorstander van een vrije markt en ziet geen rol weggelegd voor de overheid als ‘marktmeester’. De overheid kan en hoeft dit soort problemen niet op te lossen. Sterker nog, de overheid zorgt er juist vaak voor dat er schadelijke monopolies ontstaan.

Veel mensen zijn bang dat als de overheid niet het recht zou hebben om grote, machtige bedrijven op te breken, er vanzelf monopolies ontstaan en de consument wordt opgezadeld met hoge prijzen. In een vrije markt zal dit niet snel gebeuren. Als de prijzen voor een product stijgen, dan trekt dit nieuwe partijen aan die dat product ook willen maken. Bedrijven die hun prijzen verhogen, krijgen te maken met meer concurrentie. Een bedrijf dat zijn monopolie wil behouden moet dus continu een product leveren voor een superieure prijs-kwaliteit.

Alleen door te zorgen dat andere partijen geen of moeilijk toegang hebben tot een markt, kan een monopolie ontstaan dat schadelijk is voor de consument. De enige rechtmatige manier om dat te doen is via de overheid. De overheid geeft allerlei voordelen aan (veelal grote) bedrijven in de vorm van belastingvoordeel of het alleenrecht om een bepaalde dienst te leveren. Voorbeelden hiervan zijn NS, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en de Gasunie. Hierdoor heeft de consument geen andere optie en is er geen natuurlijke controle op de beste prijs-kwaliteit. 

 De LP is tegen elke vorm van interventie en marktmeesterschap  door de overheid. Als er, zonder gebruik van dwang, dominante posities ontstaan, is er geen reden om in te grijpen. De LP stelt dat er in een vrije markt geen noodzaak is voor een mededingingsautoriteit.