De euro is van ruilmiddel verworden tot een politiek instrument dat de economie schaadt. In opdracht van Brussel bedrijft de Europese Centrale Bank monetaire politiek. Zolang dat het geval is, bestaat er geen economische vrijheid, maar een planeconomie zonder vrije prijsvorming. De LP staat voor economische vrijheid en een munt zonder overheidsinmenging. 

Rente wordt gemanipuleerd. Dit is marktverstorend en schadelijk. In Spanje begon het met een boom-bust cyclus in onroerend goed doordat Spanjaarden tegen een veel lagere rentevoet konden lenen. Spanje betaalt daar nu nog de prijs voor. De Griekse tragedie is bekend. In Nederland zijn er door de kunstmatig lage rente kunstmatig hoge prijzen voor onroerend goed. Ook het pensioenstelsel staat door de euro onder druk.

Verder is door stelselmatig vergroten van de geldhoeveelheid  en de lage rentevoet, nu een veel hogere inflatie dan de 2% doelstelling. Dit zorgt ervoor dat de ECB weer de rem op de economie ‘moet’ zetten en zo een nieuwe crisis veroorzaakt . De volgende stap, een digitale euro, kan deze problemen niet oplossen. 

Het probleem is duidelijk, elke munt die onder controle staat van een centrale bank zal uiteindelijk gebruikt worden voor politieke en sturende doeleinden. Of het nu over de euro, de gulden of elk andere variant gaat. 

Nederland moet zo snel mogelijk uit het stabiliteitspact van de euro stappen en de euro niet langer als enig wettelijk betaalmiddel behandelen. Uiteraard mag iedereen euro’s blijven gebruiken.

Voor het betalen van de kosten voor de nachtwakerstaat stelt de LP voor dat burgers ook Bitcoin kunnen gebruiken, zodat aan de basis van de economie een valuta staat die niet voor politieke doeleinden wordt gebruikt, en die geen inflatie veroorzaakt.