De opkomst van Europees federalisme en het libertaire antwoord daarop

Traditionele identiteit

Landsvlaggen, volksliederen, nationale feestdagen, voetbalelftallen en soms een koningshuis. Het zijn allemaal rituelen die zijn ontworpen om het idee in leven te houden dat de wereld verdeeld is in volken die een gezamenlijke taal, cultuur en geschiedenis delen. Dat idee heet nationalisme, en het is een idee dat zowel verbindend als verdelend kan zijn. Het is mooi wanneer een idee mensen kan verbinden omdat ze iets gemeen hebben, maar tegelijkertijd is dit nationalisme vaak gebruikt om mensen ervan te overtuigen vrijheden in te leveren of zelfs mensen van andere landen als minderwaardig te beschouwen. Dat allemaal voor het gigantisch abstracte begrip “landsbelang”.

Veel progressieven halen dan ook hun neus er voor op. Zij zien geen wijsheid in het nationalisme en vinden dat we vooral naar de toekomst moeten kijken in plaats van naar onze geschiedenis. In die toekomst zullen we niet meer verdeeld zijn door landen en landsbelangen, maar zullen we ons verbonden voelen door ons verlangen naar een gezamenlijke betere toekomst, als het aan hun ligt tenminste.

Toch vinden sommige progressieven het lastig om de kenmerken van het nationalisme écht op te geven. Zij hopen dat we onze nationale verschillen kunnen overbruggen door een machtige Europese Unie meer of zelfs alle bevoegdheden van lidstaten over te laten nemen. Ook dit idee heeft een naam: Europees federalisme. Aanhangers hiervan zien zichzelf vaak als het tegenovergestelde van de nationalisten, maar de overeenkomsten zijn groter dan ze zelf vaak willen toegeven.

Geen rood-wit-blauw meer, maar donkerblauw met de gouden sterren van de Europese lidstaten. Geen Wilhelmus meer, maar An die Freude als volkslied. Geen landsmacht meer, maar een Europees leger. Geen premier Mark Rutte meer die mag bepalen hoe het “Landsbelang“ geïnterpreteerd moet worden en welke vrijheidsbeperkingen daarvoor nodig zijn, maar voorzitter Ursula von der Leyen die dat namens de Europese Commissie mag doen. Dat deze rituelen gebruikt worden in een poging om een autoriteit te rechtvaardigen die mag beïnvloeden hoe mensen hun leven leiden blijft onder het Europees federalisme onveranderd, het gaat ze er vooral om wie dat mag doen. Het idee is dan ook niets meer dan substitutie-nationalisme voor progressieven.

Het Europees federalisme is een beweging die door de tijd heen steeds radicaler wordt in hun vasthoudendheid aan een sterkere EU. Voor lange tijd moesten de federalisten genoegen nemen met D66 als meest radicale voorstander ervan, maar met de recente toetreding van de openlijk Europees federale partij Volt in het Nederlandse parlement, die in andere EU landen ook al met gelijknamige partijen vertegenwoordigd wordt, komt hun Europese droom steeds dichterbij. Maar is deze Europese uitbreiding wel voor iedereen een droom, of kan het al gauw omslaan in een nachtmerrie?
 

Innovatie en de EU

Europees federalisten zijn er namelijk van overtuigd dat de EU het in zich heeft om door middel van subsidiëring en regulering de markt te sturen richting een milieuvriendelijkere, innovatievere en socialere economie. Helaas laat de realiteit echter het tegenovergestelde zien.

Zo is er het voorbeeld van pulsvissen, dat in 2018 verboden werd door het Europees Parlement. Pulsvissen is een vistechniek waarbij vissen met kleine elektrische schokken uit de zeebodem worden opgeschrikt. Deze methode is een stuk milieuvriendelijker dan de traditionele methode waarbij een groot net over de zeebodem word gesleept, waardoor kwetsbaar leven zoals koraal, algen en bijvangst beschadigd raakt of gedood word. Ook is de pulsvis-techniek efficiënter dan de traditionele methode waardoor vissers minder brandstof op zee gebruiken.1 Dit maakte het voor veel vissers interessant omdat ze hierdoor minder geld kwijt zijn aan brandstof en daarom hebben veel Nederlandse vissers aanzienlijk veel geld in deze techniek geïnvesteerd. Een mooie innovatie dus voor zowel markt als milieu.

Maar belangenorganisaties van Franse en Engelse vissers die niet in deze techniek wilden investeren vreesden dat hierdoor de Nederlandse vissers een groter marktaandeel zouden kunnen krijgen ten kosten van dat van de Franse en Engelse vissers die nog met verouderde technieken werken en niet wilden investeren in pulsvissen. De belangenorganisaties stapten naar het Europees Parlement in een poging om het pulsvissen te verbieden.

En dat lukte ze. De belangenorganisaties mochten op een informatiebijeenkomst de Europarlementariërs overtuigen van hun standpunt. Daar beweerden ze dat de Nederlandse pulsvissers al het leven uit de zee lieten verdwijnen, zonder dat daar wetenschappelijk bewijs voor was.1 Ook trad er een dansgroep op die de elektrocutie van een gevangen vis uitbeeldde.2 Een kans voor de Nederlandse vissers om zich te verdedigen kregen ze niet. De hamer was gevallen, en daarmee ook de toekomst van pulsvissen in de EU.

Het verbod op pulsvissen is een tragisch voorbeeld van hoe een centrale autoriteit door middel van regulering eerder een obstakel dan een kans vormt voor innovatie en een milieuvriendelijkere economie. Dit geld voor zowel nationaal als internationaal niveau, en de EU is alles behalve een uitzondering hiervan. Het idee dat wanneer de EU heel machtig zou zijn we onze landsbelangen aan de kant zouden zetten en ons zouden richten op innovatie en een betere toekomst voor ons allemaal komt simpelweg niet overeen met de realiteit.
 

Het libertaire antwoord

Wat dan wel precies de rol van de EU zou moeten zijn is voor veel libertariërs nog een onafgesloten debat. Het libertarisme is van nature sceptisch tegenover autoriteit, maar aan de andere kant erkennen we het belang van vrij vervoer van goederen en personen en dat in een geglobaliseerde wereldeconomie het handig kan zijn om onderdeel te zijn van een formele organisatie die dit kan regelen. De vraag is dan of de EU wel de juiste organisatie is om dat te kunnen regelen, of dat het denkbaar is om daar een alternatief voor te vinden of te maken. Zouden we bijvoorbeeld buiten de EU om afspraken met andere landen kunnen maken?

Als we bij de EU blijven zouden we dat het liefst willen terugdraaien naar de kerndoelen van de Europese Economische Gemeenschap, die wel afspraken tussen landen maakte over vrije handel en vervoer van goederen en personen, maar (nog) geen onderdeel was van de politieke ambities van politici om een “Europese cultuur” te bevorderen die naar federalisme zou streven.3 Maar of dat nog allemaal wel zo realistisch is, nu de EU al zo lang onderdeel is van de politiek? Ook voor libertariërs die toch bij de EU willen blijven is er vaak een verschil tussen een optimaal en realistisch scenario.

Maar wat in ieder geval een breed gedeelde mening onder libertariërs is, is dat het idee van een grotere EU, laat staan dat van Europees federalisme, geen weg is naar een betere toekomst. Wij vinden dat het gezamenlijke verlangen om een zo vrij mogelijk leven te kunnen leiden – ongehinderd door een paternalistische autoriteit – het gene is dat ons als samenleving kan verbinden. De inspiratie om dat waar te maken mogen we best uit het verleden halen om naar een vrijere toekomst te kunnen kijken. Zolang we dat verleden maar niet romantiseren natuurlijk.

Dat is het libertaire antwoord op zowel het nationalisme als het Europees federalisme en iedere andere ideologie die er in gelooft dat mensen gestuurd en beïnvloed moeten worden door een overheid. Dat antwoord is voor ons de blauwdruk naar een rechtvaardigere en vrijere maatschappij. Dat is democratie die van onderaf komt.


Bronnen:
1https://nos.nl/artikel/2280713-europees-parlement-stemt-voor-definitief-pulsvisverbod

2https://nos.nl/artikel/2212812-zo-verloor-nederland-in-brussel-de-lobby-over-pulsvissen-van-de-fransen

3https://stemlp.nl/standpunten/europese-samenwerking/


Partijnieuws

Afdeling Zuid-Holland
 

De LP-Afdeling Zuid-Holland is van start en wij hebben er al een geslaagde borrel op zitten. Wij gaan een maandelijkse borrel organiseren die elke keer in een andere stad gehouden wordt. Deze borrel zal elke eerste dinsdag van de maand plaatsvinden. De volgende borrel is op dinsdag 5 april  in Rotterdam bij café Bokaal vanaf 20.00 uur. Voor vragen: stuur een mail naar [email protected].

Afdeling Noord-Holland

De LP Noord-Holland organiseert iedere laatste donderdag van de maand een borrel! We borrelen tussen 17:00 en 22:00 bij https://www.dimitris.amsterdam/ (naast station Amsterdam Muiderpoort). Het is niet nodig om je aan te melden, je kunt gewoon langskomen. Ook als je nog geen lid bent van de LP of niet in Noord-Holland woont ben je welkom! 

Heb je naast interesse voor bier en borrel ook politieke ambities? Sluit je dan aan bij onze werkgroep voor de Provinciale Staten! Voor meer informatie, mail naar [email protected] of ontmoet ons op de borrel.

Nieuw: Afdeling Zeeland (in oprichting)

Onlangs is de LP Zeeland van start gegaan als provinciale afdeling (in oprichting). Het landelijk bestuur heeft de volgende contactpersonen erkend:
Coördinerend contactpersoon: Martin Dekker.
Financieel contactpersoon: Richard van Stel.
Secretarieel contactpersoon: Michiel Buren.

Als eerste activiteit gaan wij op donderdag 14 april om 19:30 borrelen in de Stadsbrouwerij Middelburg om elkaar verder te leren kennen. Adres: Korte Geere 17, Middelburg.

Aanmelden graag bij Richard van Stel ([email protected]).


Jonge Libertariërs

De Libertaire School – JL-lezing door Peter Hartkamp

De JL heeft op 23 maart een lezing gekregen van Peter Hartkamp over de eerste Sudbury school in Nederland. Dit vond plaats in Rotterdam op één van de prachtige schepen van Ronald Rath. Peter Hartkamp heeft in zijn lezing verteld over waarom hij is deze school heeft opgericht en over wat voor onderwijs er wordt gegeven. Op de Sudbury school krijgen kinderen geen les, maar moeten zij zelf bepalen wat zij willen leren. Meer informatie over deze school is te vinden op https://sudburyschoolamersfoort.nl. Na de lezing zijn wij nog naar een typisch Rotterdams café geweest om na te praten over de lezing.

Ben jij lid van de LP en tussen de 14 en 30 jaar, wil jij graag bij volgende activiteiten van de JL aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar [email protected]. Heb je vragen over de JL-activiteiten? Die kan je sturen naar:
 [email protected]


Libertair Perspectief:

Redacteur Geld, Economie en Belastingen

Net als het ledental van de partij stijgt het aantal lezers van Libertair Perspectief voortdurend. De redactie heeft zich voorgenomen om Libertair Perspectief verder te ontwikkelen tot een tweewekelijks libertair “magazine”, dat gericht is op het uitdragen van het libertarisme. Via een vaste “economische” rubriek wil de redactie meer aandacht schenken aan ontwikkelingen rond geld, economie en belastingen. 

Je hebt alle vrijheid om dit vanuit je eigen libertair perspectief in te vullen en een netwerk op te bouwen.

Heb je ideeën, zin om libertarische ideeën uit te dragen en zin in redactionele vingeroefeningen, dan meld je bij de redactie: [email protected]

 

Libertaire Partij:


LEDENAMBASSADEUR

Aantal: 1
Open: voor ieder lid
Periode: komende maand (en daarna desgewenst blijvend)
Omvang: eenmalig 20 uur (en daarna desgewenst 1 uur/maand)
Taak: contact zoeken met leden die (bijna) afhaken
Rapporteren:aan landelijk bestuur
Vereisten: sociaal vaardig, vriendelijk
Samenwerken: met een of meer bestuursleden
Meer info: [email protected]

 

VACATURES GRAFICUS, FOTOGRAAF/FOTOREDACTEUR

Wil en kan jij de LP leuker en mooier maken?

GRAFICUS

De LP is op zoek naar een lid met gevoel voor schoonheid, bijvoorbeeld een graficus of kunstenaar, die mee de huisstijl en de grafische uitingen vormgeeft. Vermoedelijk gaat het om een beperkt aantal uren op zelf te kiezen momenten.

FOTOGRAAF

Wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website te maken?

FOTOREDACTEUR

En wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website uit openbare bronnen te selecteren en de auteursrechten te administreren? Je hebt zowel gevoel voor schoonheid als voor punctualiteit.

De vacatures voor fotograaf en fotoredacteur zijn desgewenst te combineren.

De functies zijn nader omschreven op https://stemlp.nl/vacatures/.
Reacties zijn meer dan welkom op [email protected].


Agenda

9 April 2022:  Jonge Libertariërs – Lenteborrel – Dordrecht – Contact: activiteitencommissie@jongelibertariërs.nl

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!)

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland

Voor de liefhebbers: de Agenda van Nederland in Verzet

Gezocht: locatie voor voorjaarscongres
Wij zijn een partij met een groot gedachtegoed en een kleine kas. Wil jij de partij in natura sponsoren door een/jouw schoolaula/bedrijfskantine/clubhuis/… beschikbaar te stellen voor het voorjaarscongres op zaterdag 18 juni overdag? De ideale ruimte is geschikt voor 50 à 100 personen, ligt een beetje centraal in het land en is bereikbaar met auto èn openbaar vervoer. En misschien mogen we zelfs de koffie en thee zelf schenken. Jouw reactie is welkom op [email protected].


Actueel

Bitcoin koers: 42’518.56 (30.03.2022) / 35’594,00 EUR (14.03.2022) 
CHF-koers: 0.9695 (30.03.2022) / 0.9740 EUR (14.03.2022)
Goudkoers: 1’924.40 (30.03.2022) / 1’783,50 EUR (14.03.2022)


Belastingen

Britse fiscus legt voor het eerst beslag op NTF’s in btw-fraudezaak in taxlive.nl (Wolters Kluwer)
We beloofden hierop terug te komen, Maar behalve de aankondiging bleef het stil. Het hier gelinkte artikel in de Financial Times geeft wat meer achtergronden. Het lijkt erop dat de inbeslaglegging van de NTF’s (geschatte “waarde” £5’000 (!)) deel is van een intimidatiecampagne van de Britse overheid: https://www.ft.com/content/3695637a-9f8f-4001-9e3b-c65adffef4db

Bezwaar tegen belastingaanslag
Een bezwaar moet je binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van de belastinginspecteur indienen. De fiscus heeft dan 6 weken tijd om te reageren. In de regel zullen ze je om nadere gegevens vragen, want dat helpt hen om de termijn op te rekken.
De Belastingdienst beslist op het bezwaar binnen zes weken nadat de bezwaartermijn is verstreken dan wel nadat het bezwaar compleet is. Die termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Verdere verlenging is mogelijk met instemming van de belastingplichtige.
Zorg dus dat je de gevraagde informatie snel opstuurt. Belangrijk is ook om geen instemming voor een verlenging te verlenen, dan kan het jaren blijven liggen.
De Belastingdienst moet binnen een redelijke termijn uitspraak doen op een bezwaarschrift (artikel 8:73 AWB). Als de Belastingdienst dit niet doet, dan kan er immateriële schadevergoeding worden geclaimd.

Bedenk dat elke minuut dat een belastingambtenaar met jouw zaak bezig is, dezelfde ambtenaar niet met een andere – misschien voor hen belangrijker – zaak bezig kan zijn. Er is dus weinig reden om geen bezwaar te maken, ook al gaat het wat jou betreft misschien “maar” om kleine bedragen. Doe je dit consequent genoeg en zonder dat je zelf boter op je hoofd hebt, dan is het in hun eigen belang dat ze  je in de toekomst zeker met rust laten.


Inflatie

De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in februari 20227,2 procent.


Oekraïne

Over de impotentie van de G7, Vrijspreker, Seneca, 30.03.2022

Oekraïne, statisme is het probleeem, Vrijspreker, Hijsenberg, 14.03.2022

Beloe Zlato Youtube, 06 02.2022. Comment: “the village is like our Ukrainian one, the girls are like our Ukrainian ones – beauties, headscarves like those of our Ukrainian grandmothers, all the same, we are brothers and sisters of the Rusyns – may there be peace between us forever and ever, God forbid war. fell asleep. 🇺🇦❤️🇷🇺”


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Werkgroep Libertarisch Sociaal Contract en Libertarische Grondwet

Het ontwerp voor het Libertarische Sociaal Contract, de Libertarische Grondwet en de Libertarische Beginselen is op 31 januari 2022 aan de kring van 50 deelnemers aan dit project ter discussie verzonden. De eerste virtuele samenkomst vond op zaterdag 19 Februari plaats. Met de totstandkoming van het eerste ontwerp is de tweede mijlpaal van dit project gezet. Het ontwerp is een blauwdruk om op een vreedzame manier naar een libertarische samenleving zonder overheidsdominantie te komen, 
Doel is om de becommentrieerde definitieve versie op 26 Juli 2022 te publiceren.
Mocht je willen deelnemen aan dit project, dan meld je bij de redactie.


V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:


Libertarische beginselen

Liberty International is publiceert een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
Episode 3: How wealthy countries keep third world nations poor?

Tip:

Academy of Ideas – “free  minds for a free society
We hebben al eerder links naar videos van de Academy of Ideas geplaatst. Als je hun website gaat verkennen, ontdek je een schat aan video’s over filosofie, psychologie en vrijheid. De meest recente video heeft als titel “The Parallel Society vs. Totalitarianism / How to create a Free World.
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat ruim 6’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Liberty Library

Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
Nieuws: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Welkom bij de LP! 

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de twee basisprincipes van de libertaire filosofie: het zelfeigendom: jouw recht op zelfbeschikking, binnen de grenzen die het libertaire non-agressieprincipe stelt: jouw vrijheid wordt door het zelfbeschikkingsrecht van de ander begrensd.
Libertairen willen daarom zo overzichtelijk en efficiënt mogelijke uitvoerende overheden, waarbij de vrijheid van mensen er invloed op uit te oefenen zo groot mogelijk is. De kerntaak van overheden is het beschermen van ieders zelf-eigendom en het voorkomen van aggressie in de samenleving.

We leven in een tijd waarin de overheid meer dan ooit in ons persoonlijk leven aanwezig is. Ook door de Covid-19-pandemie lijkt elk onderdeel van de samenleving door haar tot in de details bepaald te willen worden. Steeds meer vrijheden  worden ons uit handen genomen. Dit kan anders!

De LP wil overheidstaken inperken en zoveel mogelijk decentraal organiseren. Minder belasting, betere dienstverlening, minder regels, minder bureaucratie en meer vrijheid in het maken van eigen keuzes voor het eigen welzijn.


Stuur onze nieuwsbrief door aan je vriendinnen en je vrienden, retweet op je Twitter-account
Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De LP accepteert Bitcoin.


Disclaimer:
Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].