Beste lezer,

The first panacea for a mismanaged nation is inflation of the currency; the second is war. Both bring a temporary prosperity; both bring a permanent ruin. But both are the refuge of political and economic opportunists
(Ernest Hemingway)

Heeft u uw energierekening al ontvangen?

De waarde van geld.

Een van de beste lessen over de waarde van geld kun je vinden in Ayn Rand’s roman “Atlas Shrugged”. Het is de beroemde “Money Speech” van Francisco d’Anconia, een van de helden van het verhaal. Hier een fragment uit de Nederlandse vertaling:

“Dus jij denkt dat geld de bron van al het kwaad is?” vroeg Francisco d’Anconia. “Heb je je ooit afgevraagd waarom geld bestaat? Geld is een ruilmiddel, dat niet kan bestaan als er geen goederen geproduceerd worden en er geen mensen zijn om ze te produceren. Geld is de materiële vorm van het principe dat mensen die zaken met elkaar willen doen dat moeten doen door middel van handel, en door waarde voor waarde te geven. Geld is niet het middel van de profiteurs, die jouw product proberen te krijgen met tranen, of van de plunderaars, die het met geweld van je afnemen. Geld wordt alleen mogelijk gemaakt door de mensen die produceren. Zie je dat als het kwaad?

“Als je geld accepteert als een betaling voor jouw inspanning, doe je dat alleen als je ervan overtuigd bent dat je het kan inruilen voor de inspanningen van anderen. Het zijn niet de profiteurs of de plunderaars die geld zijn waarde geven. Niet een oceaan van tranen noch alle wapens in de wereld kunnen die stukjes papier in jouw portemonnee omzetten tot het brood dat je nodig hebt om morgen te overleven. Die stukjes papier, die goud zouden moeten voorstellen, zijn een teken van eer – jouw aanspraak op de energie van de mensen die produceren. Jouw portemonnee is jouw uiting van hoop dat er ergens in de wereld mensen zijn die net zoals jij geloven in dat morele principe dat geld waarde heeft. Zie je dat als het kwaad?


Geld reflecteert de waarde van nuttig bestede tijd. “Geldontwaarding” en “belasting” komt neer op het stelen van levenstijd.
Als je geld in zijn meest pure vorm, als ruilmiddel, beschouwt dan beeldt de geldhoeveelheid de waarde van de totale hoeveelheid goederen en diensten af die op de markt wordt aangeboden. Krimpt het aanbod dan zou de geldhoeveelheid ook moeten krimpen om de tegenwaarde van geld gelijk te houden, in theorie tot nul wanneer er niks meer te kopen valt. Stijgt het aanbod van goederen en diensten, dan zou de geldhoeveelheid mee moeten stijgen. Als het aanbod krimpt terwijl de totale geldhoeveelheid gelijk blijft, dan kun je minder kopen met hetzelfde geld en vindt er geldontwaarding plaats: alles wordt duurder. In het Duits wordt “inflatie” dan ook vertaald met “Teuerung
De enorme toename van de waarde van een Bitcoin (deflatie) kun je voor een deel verklaren uit de ontwikkeling van de markt waarop je met Bitcoin kunt betalen. Die is namelijk veel sterker gestegen is dan de totale hoeveelheid Bitcoin. 
Om nieuw geld in een samenleving in omloop te brengen geven de gebruikers een onderpand aan het instituut dat het nieuwe geld uitgeeft. Traditioneel bestaat onderpand uit goud, deviezen, vastgoed en schuldbekentenissen (promissory notes, IOU, bonds, etc.).
 

Eenvoudige basisregels

Iedereen die de basis van economie begrijpt. kan hierin meedenken. De basis van economie is zo eenvoudig, dat het Mises Institute zonet een serie video’s over economie voor beginners heeft gepubliceerd: Economics for beginners. Als je basisregels van eerijk (economisch) gedrag aan kinderen wilt uitleggen kun je ook de serie “Tuttle Twins” van Connor Boyack erbij halen. Het Mises Instituut Nederland is bezig met een vertaling. Overigens kun je bij hetzelfde adres nu de vertaling bestellen van Murray Rothbard’s boek “What has government done with our money?” met de titel “Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?“. Het inleidend artikel van Daniël van der Hoeven “Wat de overheid kan doen tegen inflatie” is zeer de moeite van het lezen waard, omdat het de juistheid van de stelling verdedigt dat het primair de overheid is die inflatie veroorzaakt.
 

Inflatie en deflatie

In de huidige maatschappijvorm, waarin gelduitgifte door nationale centrale banken geschiedt worden de geldhoeveelheid en de regels voor acceptatie van onderpand door de Centrale Banken bestemd. En deze “onafhankelijke” centrale banken staan toch weer – hoe je het ook wendt of keert – in dienst van de hoogste gezagsdragers in een land, en dat is in de parlementaire democratie het parlement. De macht over het parlement hebben momenteel enkele partijen die met elkaar afpraken maken en de macht in die partijen ligt de facto bij hun bestuurders. Elke partijbestuurder onderhoudt netwerken waarin wordt gepleit voor het verlenen van privileges aan bepaalde groepen. En als je dan carrière wilt maken verleen je zoveel mogelijk privileges aan zoveel mogelijk groepen. 

Kinderen die aan Sinterklaas vragen waar die zijn geld vandaan haalt zijn libertariërs in de dop. En net als Sinterklaas moeten politici hun geld bij de moderne God: de overheid, gaan halen, en die rooft het dan waar ze maar kan. Het bijdrukken van geld zonder onderpand, misschien wel de meest geweldloze vorm van stelen, is gelijk aan wat vroeger valsemunterij heette. Dat steelt kleine stukjes van elke geldeenheid weg, doordat voor de aanschaf van de totale hoeveelheid goederen en diensten op de markt meer geldeenheden ter beschikking staan, maar niet meer goederen en diensten. Het vermindert de tegenwaarde van het geld.

Over de gevolgen van inflatie bestaan naar gelang de politieke richting van de terzake deskundige zeer verschillende meningen. Inflatie wordt tegelijk verkocht als “motor” van de economie, maar ook als rem op de economie.

Sinds 1996 publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) twee verschillende cijfers voor inflatie. Eén op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en eén op basis van de (Europees) geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). In maart 2022 bereikte volgens het CBS de CPI (Consumenten Prijs Index) 9,7%. Bij de CPI gaat de toets ten opzichte van 2015 (CPI 100). De HICP bedroeg voor dezelfde periode 11,9%. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. 
Het CPB schrijft: “Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. “
Deze cijfers gelden binnen de Eurozone en geven inzicht over de ontwkkeling van de koopkracht voor consumenten
Het betekent, simpel gezegd, dat je voor een Euro op dit moment 11,9% minder goederen uit de HICP winkel kunt kopen dan een jaar geleden. En dat is dus “inflatie“.

De koopkracht van goud veranderde gedurende dezelfde periode ook. Op 30.3.2021 was 1 ounce (oz. = 28.35 gram) goud 1’436.91 Euro waard. Een jaar later op 31.3.2022 was dit 1’751,63 Euro per ounce. Het verschil is 21,9%. Voor dezelfde Euro kan 21,9% minder goud, onderpand, teruggevorderd worden. Er is dus waarde uit de Euro verdwenen.
Had je een jaar geleden dus een ounce goud, dan kun je met hetzelfde vermogen in goud nu op de Euro-markt 10% meer goederen en diensten kopen. Dat is “deflatie“.

Daarmee hebben we een van de belangrijkste “hedges” te pakken tegen inflatie: goud.

 

Hedging tegen inflatie

Vermogende mensen kunnen het sterkst lijden onder inflatie. Degenen die hun gespaard vermogen tegen inflatie willen beschermen zullen hun geld dan ook het liefst snel in goederen, in “assets” beleggen die de reputatie hebben om hun waarde te behouden, ook in tijden van crisis. Dat zijn typisch zaken die langzaam of helemaal niet afgeschreven worden, zoals grondeigendom en vastgoed. Ook beleggingen in voorraden van “commodities“, zoals olie en gas, en ook in productiemiddelen, bijvoorbeeld aandelen in soliede industriën of fruitbomen, kunnen goede middelen zijn om je vermogen door een crisis heen te loodsen.
Het nadeel van geregistreerde assets is dat de overheid er vaak gemakkelijk grip op kan hebben. Mobiele mensen, beschermen hun vermogen met transporteerbare “tangibles” (tastbare goederen), zoals fysiek goud en zilver en aanverwante schatten zoals edelstenen of “investment grade” postzegels. Ook worden Bitcoin en andere cryptocurrencies als “non-tangibles” in toenemende mate als oppotmiddel waargenomen. Alles, als de overheid er maar geen grip op heeft, dus geen cryptocurrencies die door een overheid in omloop worden gebracht: de Central Bank Digital Currencies (CBDC).

Een nog betere bescherming tegen de waardevermindering van geld is schuld.
Wanneer de rente op schuld achterblijft bij de inflatie, en dat is nu het geval, is inflatie een zegen voor elke schuldenaar. Degenen met een negatief vermogen, dat uit toekomstige inkomsten moet worden afgebouwd, heeft voordeel van inflatie. Je zou kunnen stellen dat er inkomensoverdracht plaatsvindt: van de vermogenden (de “haves“) naar de schuldenaren (de “havenots“). 
Overheden zijn schuldenaren par excellence. Er kan zelfs een inflatieconcurrentie ontstaan. Immers, als de ene staatsmunt in waarde vermindert, dan moeten andere staatsmunten enigzins meegaan om de eigen economie te beschermen tegen dumping uit de staat met de devaluerende munt.

Voor de stelling dat inflatie wordt veroorzaakt door de overheid is veel te zeggen, en de spectaculairste vorm van inflatie, de hyperinflatie, geeft wel het sprekendste voorbeeld. 


Hyperinflatie

Hyperinflatie is een middel om een “great reset” van de economie te bewerkstelligen. Ze gaat altijd gepaard met – of is het gevolg van, een zware crisis. Een beruchte geval was de Duitse hyperinflatie van 1923, die zeer bewust werd georchestreerd als reactie op de als te zwaar beoordeelde herstelbetalingen aan de geallieerde overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog. De inflatie werd doelbewust in gang gezet toen na het falen van de Duitse productie van de geëiste hoeveelheden steenkool er Franse en Belgische troepen het Rijnland gingen bezetten om de Duitse mijnwerkers tot grotere prestaties aan te zetten. Die gingen daarop in staking en de Duitse regering besloot hun lonen uit te betalen met bijgedrukt geld. Daarop ontstond een spiraal van alsmaar oplopende prijzen terwijl de productie geheel stil viel.
 

Een ander geval was Hongarije 1946. Onder het motto van Lenin: “The way to crush the bourgeoisie is to grind them between the millstones of taxation and inflation.” begon het communistische regime de nationale munt, de Pengő, volledig buiten proportie hyper-inflateren. En omdat overdrijving een trekje is dat de Hongaren niet vreemd is, is dit de allerextreemste hyperinflatie geweest uit de geschiedenis van de planeet. Het hierboven afgebeelde bankbiljet heeft het hoogste ooit voorgekomen nominale bedrag: 100 quintillioen (1020) Pengő. De Forint werd daarna ingevoerd en was tijdens de communistische tijd stabiel.

De toverformule van onze sociaaldemocratische, links-liberale regeringen van vandaag is niet toevallig


You will own nothing and you will be happy!” 


Een libertair perspectief

Bekende libertariërs zoals de Duitse econoom Markus Krall waarschuwen al jarenlang voor een aanstaande ineenstorting van de waarde van de Euro. Aan het eind van deze crisis staat volgens hem de vraag “vijheid of socialisme”? 
De kans die de monetaire crisis biedt is dat de samenleving ervan kan leren dat zeer veel beter zonder een centrale overheid kan. Een samenleving die niet meer op een goed functionerende overheid hoeft te tellen is uiteindelijk een veiliger samenleving. Om de weg naar deze vrijheid in te stappen moeten we ontwennen van de overheid die alles voor ons regelt. 
Over de opkomst van alternatieve, waardevaste geldsystemen hebben we al eerder geschreven (zie Libertair Perspectief van 30 augustus 2021: “Afscheid van het geldmonopolie“) . 

Als de overheid faalt ontstaan er alternatieven. Niet alleen voor geld, maar ook in het rechtsstelsel, in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in de bestaanszekerheid, in de regulering en in de manier waarop we elkaar iets “vergunnen”. Wie een vrijere samenleving wilt, moet niet afwachten maar ondernemen. 


Partijnieuws

LP Zuid-Holland organiseert op 7 mei weer een nieuwe borrel. Deze borrel zal plaatsvinden vanaf 17:00 in Scheveningen bij: https://www.borabora.nl/. Iedereen is welkom, ook als je niet uit Zuid-Holland komt of nog geen lid bent.
Voor vragen: stuur een mail naar [email protected].

Afdeling Zeeland (in oprichting)

Onlangs is de LP Zeeland van start gegaan als provinciale afdeling (in oprichting). Het landelijk bestuur heeft de volgende contactpersonen erkend:
Coördinerend contactpersoon: Martin Dekker.
Financieel contactpersoon: Richard van Stel.
Secretarieel contactpersoon: Michiel Buren.
Informatie: Richard van Stel ([email protected]).

LP Overijssel

Beste mensen, zondagmiddag 8 mei 2022 komt LP Overijssel samen in Enschede.. Locatie in Centrum Enschede, n.n.b., aanvang 14:00 h

Jonge Libertariërs

Ben jij lid van de LP en tussen de 14 en 30 jaar, wil jij graag bij volgende activiteiten van de JL aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar [email protected]. Heb je vragen over de JL-activiteiten? Die kan je sturen naar:
 [email protected]


Vacatures

Libertair Perspectief:

Redacteur Geld, Economie en Belastingen

Net als het ledental van de partij stijgt het aantal lezers van Libertair Perspectief voortdurend. De redactie heeft zich voorgenomen om Libertair Perspectief verder te ontwikkelen tot een tweewekelijks libertair “magazine”, dat gericht is op het uitdragen van het libertarisme. Via een vaste “economische” rubriek wil de redactie meer aandacht schenken aan ontwikkelingen rond geld, economie en belastingen. 

Je hebt alle vrijheid om dit vanuit je eigen libertair perspectief in te vullen en een netwerk op te bouwen.

Heb je ideeën, zin om libertarische ideeën uit te dragen en zin in redactionele vingeroefeningen, dan meld je bij de redactie: [email protected]

 

Libertaire Partij:


LEDENAMBASSADEUR

Aantal: 1
Open: voor ieder lid
Periode: komende maand (en daarna desgewenst blijvend)
Omvang: eenmalig 20 uur (en daarna desgewenst 1 uur/maand)
Taak: contact zoeken met leden die (bijna) afhaken
Rapporteren:aan landelijk bestuur
Vereisten: sociaal vaardig, vriendelijk
Samenwerken: met een of meer bestuursleden
Meer info: [email protected]

 

VACATURE FOTOGRAAF/FOTOREDACTEUR

Wil en kan jij de LP leuker en mooier maken?

FOTOGRAAF

Wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website te maken?

FOTOREDACTEUR

En wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website uit openbare bronnen te selecteren en de auteursrechten te administreren? Je hebt zowel gevoel voor schoonheid als voor punctualiteit.

De vacatures voor fotograaf en fotoredacteur zijn desgewenst te combineren.

De functies zijn nader omschreven op https://stemlp.nl/vacatures/.
Reacties zijn meer dan welkom op [email protected].


Agenda

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!)

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland


Actueel

Bitcoin: 36’685,75 (27.04.2022) / 37’004,70 (13.04.2022) / 42’518.56 (30.03.2022) 
CHF: 0.9775 (27.04.2022) 0.9899 (13.04.2022) / 0.9695 (30.03.2022)
Goud: 1’787’00 (27.04.2022) / 1’826,60 (13.04.2022) / 1’924.40 (30.03.2022


Twitter gekocht door Elon Musk

Accijns en BTW op groenten en fruit

  • Libertair Perspectief schreef al eerder over accijns op groentesappen. De EU heeft ons commentaar op de misstanden blijkbaar gelezen want op 7 december 2021 zijn de Europese ministers van Financiën het eens geworden “om lidstaten de mogelijkheid te bieden om het BTW-tarief op 0% te zetten”. Het BTW-nultarief op groente en fruit laat in Nederland echter nog even op zich wachten. Zo meldde de pers in januari nog dat dit nog jaren zal duren vanwege “ICT-problemen“. Het dementi van de belastingdienst volgde drie weken later. Maar toch … recent (op 12.04.2022) publiceerde de belastingdienst nog een artikel waarin uitgelegd wordt waarom de BTW-verlaging langer gaat duren. “Omdat het complex is“. … 

Onze tip: wil je niet wachten op de BTW-verlaging, koop dan je groenten en fruit direct bij de boer in plaats van bij je lokale belastingontvanger of laat ze groeien in eigen tuin.

Faillisementen


Inflatie

  • De Rabobank verwacht in haar inflatiemonitor van april 2022 dat de inflatie in 2022 op gemiddeld 7,7% uitkomt. In hun voorspelling neemt de Rabobank aan dat de 11,9% van maart een uitzonderlijke piek is. De inflatie cijfers van het CBS voor april zijn nog niet gepubliceerd. We blijven het volgen en zullen kijken of de Rabobank gelijk krijgt.

Rusland/Oekraïne

  • Boris Fedyukin, voorzitter Libertaire Partij van Rusland: ‘Sancties werken Russische propaganda in de hand’ . Artikel in doorbraak.be, vertaling door LP lid Ardy Belt, zie: https://doorbraak.be/libertarisme/

De Surveillance-Staat


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Werkgroep Libertarisch Sociaal Contract en Libertarische Grondwet

Het ontwerp voor het Libertarische Sociaal Contract, de Libertarische Grondwet en de Libertarische Beginselen is op 31 januari 2022 aan de kring van 50 deelnemers aan dit project ter discussie verzonden. De eerste virtuele samenkomst vond op zaterdag 19 Februari plaats. Met de totstandkoming van het eerste ontwerp is de tweede mijlpaal van dit project gezet. Het ontwerp is een blauwdruk om op een vreedzame manier naar een libertarische samenleving zonder overheidsdominantie te komen, 
Doel is om de becommentrieerde definitieve versie op 26 Juli 2022 te publiceren.
Mocht je meer willen weten over dit project, dan meld je bij de redactie.


Bronnen

V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:


Libertarische beginselen

Liberty International is publiceert een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
Episode 3: How wealthy countries keep third world nations poor?

Academy of Ideas – “free  minds for a free society
We hebben al eerder links naar videos van de Academy of Ideas geplaatst. Als je hun website gaat verkennen, ontdek je een schat aan video’s over filosofie, psychologie en vrijheid. De meest recente video heeft als titel “The Parallel Society vs. Totalitarianism / How to create a Free World.
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat ruim 6’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

De LP beveelt de volgende organisaties aan:


Klassieke Vrijbrieven
We vonden een website (https://www.yumpu.com/user/libertarian.nl) met 35 ingescande exemplaren van klassieke “Vrijbrieven”. Een verre van complete collectie, maar voor verknochte libertariërs een nostalgische schat. Je vindt er bijvoorbeeld nog een commentaar op kruisraketten. De oudste vrijbrief, is nummer 2 van mei 1976. Hij werd in een oplage van 400 exemplaren verspreid. De meest recente Vrijbrief is uit 1999. De Vrijbrief is geëvolueerd tot Internet-magazine en is op vrijspreker.nl actief.

Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
Nieuws: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.