Een video op Youtube, met een interview uit oktober 2018 met Graeme Maxton (tot 2018 secretaris van de Club van Rome), is verhelderend. De documentaire (in het Duits) in de serie “Sternstunden der Philosophie” op de Zwitsers-Duitse publieke omroep SRF begint met een alarmistisch pleidooi voor “netto-null” klimaatopwarming. Maxton spreekt van een onuitwijkbare globale “Kollaps” en de noodzaak van radicale ingrepen – door overheden – in de maatschappij.

Hij komt tot de conclusie dat democratie en de vrije markt in de weg staat om urgente veranderingen te bewerkstelligen. Zijn toverspreuk is regulering door overheden. Gedwongen terug naar de levensstandaard van 1960. “Must do”. “Emergency”, “Notstand”.

Als je ervan uitgaat dat dit radicale gedachtegoed intussen door mensen als Mark Rutte en Sigrid Kaag wordt gedeeld en door het World Economic Forum wereldwijd wordt verspreid, dan werpt dit een licht op het politieke handelen en op het “nieuwe leiderschap” van regeringen in de hogebelastinglanden.

Maxton gaat zover om een relatie tussen klimaatopwarming en armoede te leggen. Je zou hem daarom tot klimaatcommunist kunnen bestempelen. In de documentaire van de SRF vind je – en dat is opmerkelijk – de tegenstem van Samuel Rutz (vertegenwoordiger van de liberale denktank Avenir Suisse), die enkele stellingen van Maxton over armoede en “klimaatredding” met feiten weerlegt. 

Intussen maakt een steeds groter deel van de bevolking kennis met de gevolgen van het nieuwe beleid van regeringen en grote banken en bedrijven. De weerstand daartegen neemt toe. In de peilingen brokkelt de aanhang van de coalitiepartijen sterk af. Op de reservebank zitten echter nog PvdA, GroenLinks en de Partij van de Dieren klaar om het huidige beleid te stutten. Het verhaal van Graeme Maxton mag zich in Nederland nog steeds over een zekere aanhang verheugen. Daarom is het belangrijk dat het zich manifesteert voor wat het is: de wederopstanding van het communisme.
Het wordt tijd dat de aanhang van de VVD onder ogen ziet dat hun voorman Mark Rutte geen liberale maar communistische denkbeelden aan het verwerkelijken is. Vanwege de eerlijkheid.