De VVD heeft “een stapje (!) naar links” gedaan. De partij wil nu een “sterke overheid“. Volgens de VVD moet de overheid de “rafelranden van het kapitalisme actief bijschaven“.

De VVD gaat vervolgens de Grondwet verder uithollen: de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van meningsuiting  en de handelsvrijheid staan ter discussie en moeten volgens haar “waar dat nodig is” worden beperkt. De VVD gaat “tijdelijk“(!) een begrotingstekort accepteren (libertair ecnoom Milton Friedman zei ooit dat niets zo permanent is als een tijdelijk overheidsprogramma). De VVD is na twaalf jaar Ruttocratie socialistisch geworden. “In plaats van de overheid te verkleinen, zal de komende tijd juist een sterke actieve overheid nodig zijn om ons te beschermen en onze economie en samenleving eerlijk en gezond te houden“, schrijft de partij in het programma voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar.

De klap op de vuurpijl: de VVD wil nu opeens wél een landelijk raadplegend referendum. De partij die samen met D66, CU en CDA hetzelfde eerst op een heel lelijke manier heeft afgeschaft wil het nu toch weer invoeren? Bekijk het maar! De club van Rutte is doodsbenauwd voor een bindend referendum!

Is er een sprekender bewijs voor de corrumperende werking van macht? De partijleiding van de VVD wil meer macht. Ze verraadt definitief haar liberale beginselen.

De V(V)D is al lange tijd ziek. Na twaalf jaar zelf mee te sturen is de partijleiding geïnfecteerd door het geloof in een sturende staat. Ze saboteren daarmee hun eigen liberale gedachtengoed. Stel je voor: het concept-verkiezingsprogramma van de VVD heeft 95 bladzijden nodig. Arme kiezers. Wát een bombastische woordenwaterval voor welk een verwaterde boodschap!

Welkom bij de LP ! 

De LP wil een land waarin de overheid naar de burgers luistert in plaats van andersom. De overheid is niet boven ons gesteld. Wij roepen de overgebleven liberalen uit de VVD en de liberalen van de JOVD op om je bij ons aan te sluiten. Niet alleen met je lidmaatschap en financiële bijdrage, maar ook met je expertise, met je netwerk en je motivatie kun je onze strijd ondersteunen. Door jezelf in een jonge, frisse partij in te brengen kunnen we de partij uitbouwen tot de nieuwe landelijke speler op progressief rechts.

In Nederland is de LP de enig overgebleven liberale politieke partij. Ons ledenaantal stijgt voortdurend en we hebben daardoor steeds meer means and minds om onze positieve boodschap uit te dragen. We zijn “recht in de leer”: jouw individuele vrijheid staat voorop. Met jouw actieve participatie ondersteun je de beginselen van de Libertaire Partij. Je werkt mee aan de emancipatie van het individu uit de greep van de overheid en haar maatjes. Samen krijgen we de overheid onder controle.