Als het aan de overheid ligt wordt op 1 juli de ‘Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19’ van kracht. In deze wet worden de ‘tijdelijke’ noodverordeningen vastgelegd.

Onder het mom van ‘betere juridische onderbouwing’ wil  het kabinet hun vergaande Corona-maatregelen verankeren. Dit houdt onder meer in dat burgers na 1 juli geen inspraak meer hebben via gemeenteraad of Tweede Kamer over opgelegde beperkingen.

Daarnaast kunnen Corona-maatregelen niet worden aangevochten.Vrijheidsbeperkende maatregelen als de totaal onleefbare anderhalve meter ‘samenleving’, of het verbod op samenscholing liggen straks koud vastgespijkerd op papier. Maar ook het verbieden van evenementen en zelfs het verbod op bepaalde beroepsuitoefeningen valt onder de mogelijkheden van de nieuwe wet. 

Deskundigen, waaronder de Nederlandse Orde van Advocaten, zien een gevaar van inbreuk op onze grondrechten. Maar ook de willekeur bij handhaving en het opleggen van (onterechte) boetes zijn een belangrijk punt van zorg.

En niet geheel onbelangrijk, hoe ‘tijdelijk’ is deze wet?
De LP ziet deze wet dan ook als een serieuze bedreiging van onze democratische rechtsstaat en onze grondwettelijke rechten.

Deze wet druist tegen vrijwel alles in waar de LP voor staat. Dus stop de ‘Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19’ en stop de het nieuwe abnormaal van de anderhalve meter samenleving!