De geboorte van de Overheid

Het mag wat stoutmoedig klinken om Thomas Cromwell (ca. 1485 – 1540) verantwoordelijk te stellen voor de conceptie van de hedendaagse Overheid, maar toch speelde deze man, die de Engelse koning Hendrik de Achtste als eerste minister virtuoos bespeelde, een hoofdrol in dit intrigerende maaksel.
Heb je je wel eens afgevraagd waar de verplichting vandaan komt om belastingaangifte te doen? Waarom je dit strikt op tijd zou moeten doen op straffe van boetes en zelfs tot 4 jaar gevangenisstraf? En waarom juist de belastingdienst van alle diensten met de sterkste machtsmiddelen is uitgerust ? En wat de reden is dat je nog meer onderdaan bent van de onperssonlijke Staat dan van de Koning?
Mocht je je afvragen hoe de door- en doorgeorganiseerde Overheid in de wereld gekomen is dan is het de moeite waard je in het leven en werken van de man te verdiepen*, die door Hans Holbein zonder opsmuk werd geportretteerd. Een man, die in minder dan tien jaar tijd in Engeland de Middeleeuwen als het ware afschafte en de balans van de macht die voordien nog tussen koning en R.K. kerk bestond verlegde naar één enkele onpersoonlijke autoriteit: de “dienst”. 
Thomas Cromwell, een bekwaam jurist, was de man die Hendrik de Achtste adviseerde bij het doordrukken van de nietigverklaring van zijn huwelijk met Catharina van Aragon. Centraal in dit vraagstuk stond de suprematie van de koning over de kerk. Op 14 mei 1532 maakte het Britse Parlement hiervan een feit. Twee dagen later trad Sir Thomas Moore terug als Lord Chancellor, hetgeen een triomf voor Cromwell betekende. Met de Akte van Suprematie (Act of Supremacy) werd koning Hendrik VIII op 3 november 1534 door het Engelse parlement officieel aangesteld als het hoofd van de Kerk in Engeland. Thomas Moore bleef weigeren. Kort daarop passeerde Cromwell’s “Treasons Act” het parlement. De consequente weigering van Moore om de koning als hoogste autoriteit te erkennen werd hem als verraad aangerekend. Het kostte hem uiteindelijk zijn leven: op 6 juli 1535 werd hij onthoofd. 

Herkenbaar? Vraagt niet ook de Nederlandse overheid aan leden van het parlement en aan ambtenaren de eed van trouw af te leggen? “Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig! ” 
We zijn ermee opgevoed dat het normaal is om trouw te zijn aan het instituut “overheid”, maar dat is het natuurlijk in het geheel niet. Het afleggen van een eed van trouw aan een instituut waarvoor je niet zelf kiest kan gevaarlijk worden voor lijf en goed.
De Nationaalsocialistische regering van Nederland dwong Nederlandse studenten in 1943 om een loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Weigeren betekende dwangarbeid, ondertekenen en zich vervolgens toch te verzetten werd als verraad vervolgd.
Principiële QR-code-weigeraars, zoals uw redacteur, zullen eveneens onmiddellijk de parallel zien met hedendaagse administratieve elementen van uitsluiting en vervolging.

Cromwell was de moordenaar met de ganzenveer. Als wetsgeleerde schiep hij de instrumenten om tegenstanders te verwijderen. Als overtuigend pleitbezorger wist hij de juiste mensen aan zijn ideeën te binden. Als een bezetene werkte hij aan het op orde brengen van ‘s konings financiën. Thomas Cromwell was de man die de bureaucratie als het ware uitvond. Inkomsten en uitgaven werden onder zijn bewind door een klein legertje van ambtenaren nauwgezet geadministreerd en in balans gebracht. De Reformatie bracht een ongeëvenaarde gelegenheid tot het financieren van een door ambtenaren gedomineerde staat. Allereerst moesten de “tienden” van de kloosters niet meer aan Rome, maar aan het nieuwe hoofd van de Kerk van Engeland worden afgedragen. Cromwell stuurde zijn ambtenaren langs om de boeken van die kloosters te controleren. Later roofde zijn apparaat de schatten van de door hem opgeheven kloosters. Hij kreeg de bijnaam “hamer der monniken“. Cromwell was zelf niet van edele afkomst maar het lijkt erop dat hij de edelen van Engeland nog enigszins met rust liet. Wellicht omdat het uitkleden van de katholieke kerk nog genoeg opbracht om bij Hendrik de Achtste in een goed blaadje te blijven.
Er zijn historici** die menen dat Thomas Cromwell de staatsmacht uit handen van onvoorspelbare monarchen weghaalde en die via een complex stelsel van regels in feite bij de administrateurs van de staat legde. Zodoende was de macht niet meer in één enkele persoon geconcentreerd. Dit wordt in het algemeen als verdienste gewaardeerd. Echter, deze redenering gaat niet helemaal op, als je bedenkt dat voordien de Engelse monarchen nog altijd aan de Paus van Rome moesten gehoorzamen. Voor mensen, die met de koning in conflict waren, betekende dit dat ze zich nog op de Katholieke Kerk – en op het kerkasiel – konden beroepen. Door Cromwell’s hervormingen bestond die mogelijkheid niet meer en was iedere inwoner van Engeland aan de pennenstrekenmacht van het overheidsapparaat overgeleverd.
In 1540 ging het ook voor Thomas Cromwell goed mis. Enkele edelen hadden er genoeg van en fluisterden in ‘s konings oor dat Cromwell een ketter was. Hendrik was gemakkelijk beïnvloedbaar. Twee maanden nadat Hendrik de Achtste Thomas Cromwell tot first Earl of Essex had benoemd landde hij op het schavot. De opzettelijk onervaren beul moest drie keer doorhakken om zijn hoofd volledig van de romp te scheiden.

Vanzelfsprekend zijn bureaucratische overheidsapparaten er toen, net zoals nu, principieel op gericht om de positie van de eigen organisatie te consolideren en waar mogelijk te versterken. 
Nu, aan het begin van het derde millennium, zien we aanzetten om de “suprematie” van de overheid principieel te gaan betwijfelen. Is het niet zo, dat de suprematie niet bij de overheid maar in werkelijkheid bij ieder mens afzonderlijk ligt? Moeten ambtenaren en volksvertegenwoordigers werkelijk nog steeds een “eed van trouw” afleggen aan een sterk verouderd systeem om aan publieke voorzieningen mee te mogen werken? Is het niet een ongelooflijke afleidingsmanoeuvre om je druk te maken over dat halfhartige toevoegsel “zo waarlijk helpe mij God almachtig” terwijl de opgave van je eigen soevereiniteit niets schijnt uit te maken?


Literatuur:* Hilary Mantel, Thomas Cromwell series:

  1. Wolf Hall: Fourth Estate, 2009
  2. Bring Up the Bodies: Fourth Estate, 2012
  3. The Mirror & the Light: Fourth Estate, 5 March 2020.

** Diarmaid McCullogh, “Thomas Cromwell: A Revolutionary Life”, Viking, 2018
*** Tracy Borman, “Thomas Cromwell: The untold story of Henry VIII’s most faithful servant“, Hodder, 2015


Liberty Library!

Vanuit de LP gaan we van start met onze ‘Liberty Library’.
Daarmee willen we ons gedachtegoed beschikbaar maken voor meer mensen. 

Hoe het werkt
Zoek het boek dat je graag wilt lenen en contacteer Imre Wessels ([email protected]). Hij brengt je vervolgens in contact met de persoon die het boek momenteel heeft.
Jullie bepalen vervolgens zelf hoe/wanneer je de boeken ontvangt. Normaal gesproken betaal je de verzendkosten zelf maar als je dichtbij woont kun je het boek ook ophalen.

Een overzicht van de boeken vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is door Ratio op Vrijspreker zonet een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Agenda
 

22 januarii 2022: Algemene Ledenvergadering van de Libertaire Partij

14 februari 2022 tot 18 februari 2022: Anarchapulco. – unstoppable (Mexico)

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!)

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland

Oproepen, nieuws en mededelingen


Contributie Lidmaatschap Libertaire Partij

De contributiebrieven voor 2022 zijn verzonden en we bedanken alle leden die de contributie reeds hebben overgemaakt. Mocht je de mail niet hebben ontvangen, dan graag even bericht aan Tom Wentzel: [email protected]

Een libertarisch dorp in Nederland!

Er zijn een paar LP-ers opgestaan die in Nederland een woon-werkgemeenschap willen beginnen, gebaseerd op het Non-Agressie Principe. We denken dat leven en werken met gelijkgestemden een goede remedie is tegen de steeds toenemende regel- en belastingdruk. We willen daarom (deels) zelfvoorzienend zijn, een lokale economie beginnen om eigen producten en diensten uit te wisselen en verder activiteiten opzetten die onze gemeenschap en het libertarisme in Nederland verder versterken. We laten ons inspireren door Erfdelen, een concept dat al meerdere keren met succes is toegepast. We kopen een boerderij en delen deze op in separate kavels. We zoeken deelnemers die serieuze interesse hebben om met gelijkgestemden zo’n gemeenschap te beginnen. Je moet in staat zijn om in je eigen levensonderhoud te voorzien, willen helpen in de organisatie van dit project en uiteraard het NAP onderschrijven.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op via [email protected]

Libertarisch dorp in Zuid-Europa

Agorisme vormgeven. De groep libertairen die zich interesseert om met elkaar een libertarische nederzetting op een aangename plaats in Zuid-Europa op te zetten is nu tot rond de 50 mensen aangegroeid, Deze groep bestaat voor 90% uit Nederlandstaligen. Je kunt meer lezen op de website “freecommune.org” van het initiatief. Bij het verschijnen van deze uitgave van Libertair Perspectief gaat er een eerste groep op verkenning naar Galicië.
Heb je de wens om meer te weten of misschien hierin te participeren, dan meld je alsjeblieft bij de redactie.


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Agorisme-leeskring

Twee enthousiaste LP-ers gaan een leeskring starten waarin we ons samen verdiepen in het praktisch toepassen van het libertarisme in het dagelijks leven. Dit heet “agorisme” en er zijn verschillende inspirerende boeken over geschreven. We beginnen met “How to Opt-Out of the Technocratic State” van Derrick Broze. Hierin komen verschillende aspecten van het agorisme aan bod: privacy, zelfvoorziening, parallelle economie ed. Iedere maand komen we bij elkaar en bespreken een thema. We delen onze ideeën en je krijgt een kleine opdracht mee voor de volgende keer. Iedere deelnemer wordt gevraagd om één avond mee te helpen met voorbereiden. Locaties zijn in overleg, afwisselend bij de deelnemers thuis.
Interesse of vragen? Neem contact met ons op via [email protected]

Werkgroep Libertair Sociaal Contract en nieuwe Nederlandse Grondwet

Het ontwerp voor een Libertair Sociaal Contract en de Libertaire Grondwet circuleert onder de actieve schrijvers en wordt vóór het einde van januari 2022 met de kring van deelnemers aan dit project gedeeld,, zodat we aan een breed gedragen document kunen verder werken en toelichtingen kunnen aanscherpen.
Essentiële libertaire beginselen zijn geïnventariseerd. Doel is om het document op 26 Juli 2022 te publiceren.


Petitie

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie heeft rreds meer dan 44’000 ondertekeningne en stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Libertarische beginselen

Libertarian International is begonnen met de publicatie van een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
Nieuw:
Episode 3: How wealthy countries keep third world nations poor?
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

De kapper komt naar jou toe!
Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat nu zo’n 5.800 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Elke dag verschijnen er nieuwe artikelen op Vrijspreker die je kunt becommentariëren en bediscussiëren. Vrijspreker laat praktisch ongecensureerd een breed spectrum van libertarische stemmen aan het woord, ook uit randgebieden. Door de commentaarfunctie kun je jezelf een beeld vormen van de verscheidenheid aan meningen en kun je zelf je oordeelsvermogen trainen.

Nederlands Instituut voor Praxeologie
Praxeologie is de wetenschapsopvatting van de Oostenrijkse School binnen de economische wetenschappen. Bijdragen aan de website beogen het creëren van een leefomgeving die is gestoeld op menselijk handelen en creativiteit, die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Het instituut is sterk verbonden met het objectivisme en werkt samen met het Ayn Rand Instituut.

The Friendly Society
Thefriendlysociety.nl is de website, gemodereerd door Libertariër en journalist Karel Beckman, bekend van zijn boeken “de democratie voorbij” (samen met Frank Karsten), “De staat voorbij” en zijn nieuwste boek “Freedom of government – the new human right“. Op de site vind je verder een reeks van artikelen die fundamentele waarden van een vrije samenleving behandelen.

Mises Instituut Nederland
Het Ludwig von Mises-Instituut is de Nederlandse afdeling van een globaal samenwerkingsverband dat het werk van Ludwig von Mises en zijn opvolgers uitdraagt. Mises’ werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.
Het Mises-instituut organiseert verschillende cursussen economie, lezingen en vertalingen van libertarische werken. 

Stichting Meervrijheid
MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.
 

Documentaires:

Tegenwind,  Serie van 6 interviews met Nederlandse en Vlaamse experts die zich in het Coronadebat kritisch hebben opgesteld tegenover hun regeringen. De zevende aflevering is een ronde-tafelgesprek met alle zes deelnemers. De interviews zijn gehouden tegen de magnifieke achtergrond van het Andalusisch landschap in Zuid-Spanje. De ontspannen sfeer geeft ruimte aan filosofische bespiegelingen. Een prachtige serie; een genot om te bekijken op blckbx.tv. En natuurlijk niet op de mainstream media.

Podcasts:

V for Valentine:
Hieronder de meest recente afleveringen:

Yernaz online Podcast. 

Vrijheidsdomein Podcast

Vrijheidradio Podcast