Paul Verburgt (publicist, studeerde staats- en bestuursrecht) speculeert in een interessant artikel in Wynia’s Week van 14 september, dat er plaats is voor een “mild-rechtse” partijenalliantie, gezien het actuele gezamenlijke kiezerspotentieel van PVV, FvD, J21, BBB, en de rechtervleugel van het CDA geleid door Pieter Omtzigt. Een nieuwe partij “Ons Land”, gevormd uit de laatste drie “mild-rechtse” krachten, zou de grootste politieke kracht van Nederland kunnen worden en leidend bij de volgende regeringsvorming..

En dat zou volgens hem wel eens sneller kunnen gebeuren als gedacht.  Het artikel is “realistisch” en gedateerd. De auteur speculeert niet over verkleining, maar over de wisseling van de staatsmacht. Die macht gaat dan van (Rutte IV) links-liberaal naar “mild-rechts”, oftewel (red.) rechts-conservatief. De belangrijkste programmapunten op mild-rechts zouden dan zijn: skepsis over de klimaatmaatsregelen, de EU (Nederland eerst), het asielbeleid.Eén issue wordt intussen angstvallig vermeden: kan Nederland zich ná Rutte IV nog steeds een dominante overheid veroorloven? Een overheid, die zichzelf aan het in stand houden is met extreme belastingheffingen, met de criminalisering van de burger, met het op slavendrijverij lijkende controleren van “belastingplichtigen” en met het misbruik van het geldmonopolie?Op deze aspecten wordt in het artikel niet ingegaan.

Wèl verwijst de auteur het uitbannen van ongelijkheid meteen naar de esoterische hoek en stelt hij vast dat de PvdA haar Leitmotiv kwijt is.Is het een typisch Libertarische observatie, dat geen enkele rechts- conservatieve partij, hetzij mild of rabiaat, het thema “hervorming van de welvaartsstaat” wil benoemen? De actuele politieke discussies gaan vooral over de manier waarop de overheid oplossingen zou moeten bieden.Is de LP nog steeds de enige partij die er openlijk voor uitkomt dat sociale zekerheid, zorg en het onderwijs maar beter geen taken van de overheid, maar van de samenleving horen te zijn?En zijn we – onder Libertairen – ook niet soms een beetje onzeker erover of dat alternatief in Nederland “verkoopbaar” is? 

Russisch roulette

Bijna niemand hoor je spreken over het grote gevaar van de enorme machtsconcentratie van the public good. “Mild rechts ” denkt dat alles wel goed komt wanneer er integere mensen regeren. Dat is hetzelfde als Russisch roulette. Je hebt geluk als ze integer zijn. Het grotere risico van zulke machtsconcentraties is dat de uitbaters een incapabele bende misdadigers wordt, die het overheidsapparaat misbruikt om de samenleving klem te zetten en uit te persen. Macht trekt juist zulke mensen aan, en wie garandeert dat ze op “mild rechts” niet evenzo voorkomen als bij links-liberaal of bij sosialisties links? Macht hoort even fijn verdeeld te zijn als de spreekwoordelijke fijnstoffelijkheid van de natuur.Bijna niemand argumenteert dat zonder toeslagen er geen toeslagenschandaal zou zijn. Is niet het échte schandaal, dat gezinnen überhaupt “toeslagen” nodig zouden hebben? Is het niet een grof schandaal, dat er ambtenaren bestaan die aan anderen iets al of niet kunnen toebedelen?Wat in de politieke discussie ontbreekt is een sterke stem die het grootste deel van de overheid bij het grofvuil wegzet. En toch is dat écht wat er nodig is. Het overheidssysteem wordt ondraagbaar. Het wordt nu tijd de overheid definitief uit de meeste geledingen van de maatschappij te verwijderen. Hoe kleiner, hoe fijner verdeeld, hoe beter. 

Hashtag #ikdoenietmeermee.

Een citaat uit het aangehaalde artikel: “En kijk naar de miljoenen ‘afgehaakten’, gewone mensen die door de kabinetten-Rutte zijn weggezet als boze burgers, tokkies, fraudeurs, racisten en meer van dat fraais, getypeerd met de woorden van Kaag die we ons altijd van haar zullen herinneren: ‘Wie zijn toch die mensen’.”Verburgt vermijdt (angstvallig?) ook nog de Wappies te benoemen. Er zijn in deze kringen teveel radicale anti-overheidsgeluiden te horen. Teveel complotdenkers. Afijn, de wappies denken dus toch nog, gelukkig.Er zijn er miljoenen van. Miljoenen mensen die genoeg hebben van “Den Haag”, van “Brussel”, van de WHO en van het WEF. Van allen die zichzelf op de voorgrond plaatsen en er wel bij varen. Van alle “deskundigen”, “wetenschappers” en “-logen”, die anderen willen vertellen wat goed voor ze is. De wijsheid van de massa drukt zich ook uit in het niet-meedoen. Het is de wal, die de koers van het schip wellicht verandert. 

Beste mensen, als je het eens bent met de Libertarische Uitgangspunten, word dan actief lid van de LP en laat je stem luidkeels horen. Laat horen dat je afgehaakt hebt van het overheidsdenken en je in je leven nooit meer door anderen geregeerd wilt worden. Laat het horen. Nooit.! meer.!