Op 25 november 2022 meldde de NOS een -alweer – geplande desastreuze maatregel van “het Kabinet” onder het kopje: “Kabinet wil recht van eerste koop op stikstofruimte“: Als je de kamerbrief erop naleest zie je dat de mogelijkheid daarvoor nog “verkend” wordt: Letterlijk lees je: “Daarnaast verkent het kabinet de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie.”

De samenvatting van de NOS is ietsje simplistischer en is duidelijk bedoeld om reacties uit te lokken. Welnu dan, die kunnen ze van ons krijgen. Vanuit libertair perspectief kan een recht van eerste koop slechts door de eigenaar van een goed worden verleend. Een overheid mag zich zulk een recht niet per gelegenheidswetje toe-eigenen (er staat letterlijk: “een voorkeursrecht te leggen op …). Doet een overheid dat toch, dan schendt zij het eigendomsrecht en daarmee het zelfbestemmingsrecht van burgers. Zou zij dit doorzetten, dan is er sprake van agressie, waartegen je jezelf volgens het libertarische NAP beschermen mag, met alle middelen die tot je beschikking staan, inclusief geweld tegen geweld. Je hoeft je zeggenschap over je eigendom niet zomaar af te staan. 

En niet alleen vanuit libertair perspectief is het helemaal fout wat “het kabinet” hier wil doen. Het Mozaïsche Tiende Gebod: luidt: “begeer niet wat van je naaste is“. Dat is duidelijk. Het is voor Joden, Christenen en Islamieten nog steeds de basis van ieders recht op eigendom en het wordt door hen opgevat als basis voor een duurzaam vreedzame samenleving. Een principeloze overheid die daaraan tornt is uit op gewelddadige opstand en burgeroorlog. Vergelijk het hiermee: wil een malafide projectontwikkelaar een stuk vastgoed voor een zachte prijs tot zijn bezit maken, dan probeert hij de eigenaar eerst met bedreigingen en frustrerende acties het leven zo zuur te maken dat deze wel verkopen moét. Wij classificeren dit onder Maffiapraktijken. We kennen de Hollywoodfilms over dit thema, en weten ook dat het Happy End betekent dat de afpersers aan het eind moeten sterven om het recht te laten zegevieren.

Juist de overheid met haar ambtenaren en haar politie heeft de macht om het leven van ondernemende burgers zuur te maken. Mensen, die denken dat wanneer een parlementsmeerderheid het voornemen zou goedkeuren het ook legitiem zou zijn, begrijpen niet dat legaliteit berust op het overeind houden van de elementaire beginselen van recht en onrecht. Libertairen kunnen christelijke, joodse en islamitische politici aan het tiende Mozaïsche gebod herinneren. Er blijkt nu een volkomen foute, principeloze regering aan de macht, waarbij inbegrepen de ambtenaren die zulke voorstellen durven te formuleren. Corrigerend optreden van het parlement is nu nodig om te voorkomen dat deze regering met haar ambtenaren geweld over zich af gaan roepen.

Zie ook:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-wil-recht-op-eerste-koop-van-stikstofruimte~bbb15053/
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-wil-bedrijven-desnoods-dwingen-te-sluiten-om-stikstofdoelen-te-halen~a918331c/