Desinformatie moet verboden worden!

Ieder individu heeft het natuurrecht op vrijheid van meningsuiting. Dit fundament van vrijheid, niet in de laatste plaats ook door libertariërs omarmd, staat in ons land steeds meer onder druk, onder andere omdat stemmen opgaan dat de politiek “desinformatie en nepnieuws” zou moeten verbieden c.q. strafbaar stellen. Vooralsnog staat zo’n verbod niet in de planning. [1]

Mediamonitor 2018 [2] van het Commissariaat voor de Media stelt dat slechts 30% van de Nederlanders zich zorgen maakt over nepnieuws op internet. Daarmee staat Nederland op de laagste plaats van 37 onderzochte landen. In het rapport staat verder dat de meerderheid van de Nederlanders vindt dat nepnieuws gemakkelijker te herkennen moet zijn. Ongeveer driekwart van de Nederlanders vindt het de verantwoordelijkheid van technologie- en mediabedrijven, zoalsTwitter, LinkedIn en Google, om ervoor te zorgen dat nepnieuws makkelijker te herkennen is. Verder vindt tweederde van de Nederlanders dat de overheid de taak heeft desinformatie en nepnieuws tegen te gaan. Een merkwaardig en voor libertariërs gevaarlijk resultaat. Want waar is de eigen verantwoordelijkheid gebleven?

Ook de Europese Commissie laat zich niet onbetuigd: “Desinformatie is een probleem dat zich steeds verder ontwikkelt en democratische processen en maatschappelijke debatten makkelijk negatief kan beïnvloeden. De steeds negatievere gevolgen voor de samenleving in alle EU-landen vereisen een gecoördineerde, gezamenlijke en duurzame aanpak om het probleem tegen te gaan.”[3] Volgens de Commissie vindt 83% van de Europeanen desinformatie een bedreiging van de democratie. 73% van de internetgebruikers is bezorgd over online-desinformatie in verkiezingstijd. Inmiddels heeft de Commissie afspraken gemaakt met grote technologiebedrijven, bijvoorbeeld met Facebook, Google, Twitter en Mozilla.
Voor de vrijheid van meningsuiting is deze ontwikkeling gevaarlijk. Uitspraken van onder andere Atje Kuiken (PvdA) en voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge (CDA), om verspreiden van desinformatie en nepnieuws strafbaar te stellen zijn een veeg teken aan de wand. De uitspraken van voornoemde politici zijn gedaan in de context van de coronamaatregelen, waarbij tegengeluiden het narratief van de overheid ondermijnen. Dat is deze politici kennelijk niet welgevallig. Klaarblijkelijk beschouwen ze de overheid als een partij die onfeilbaar is in zijn informatieverspreiding, ook al is dat op zijn zachtst geen onomstotelijk feit. Zelfs als dat zo zou zijn, is er nog geen reden om desinformatie strafbaar te stellen. Het begrip is vrijheid van meningsuiting, niet vrijheid van feitenuiting.

Hoewel een verbod op het eerste gezicht zijn merites lijkt te hebben – de terminologie suggereert dat de informatie met misleidende bedoelingen wordt gedistribueerd  –, roept dat onmiddellijk de vraag op: wat is desinformatie c.q. nepnieuws dan? En wie bepaalt of bepaalde informatie daaronder valt? Desinformatie moet niet worden verward met misinformatie: dat is foutieve informatie die niet bewust is gevenitileerd, maar niet geverifieerd is en klaarblijkelijk op onjuiste feiten berust. zonder de intentie van de zender om zijn toehoorders op het verkeerde been te zetten. Slordig, maar niet met kwaadaardige bedoelingen. Maar wat als misinformatie en desinformatie onder één noemer worden geschaard?

Andere meningen zijn traditioneel kennisverdiepend en hebben een plaats in de wetenschap die niet meer is weg te denken om tot genuanceerde kennisontwikkeling te komen. Een verbod op “desinformatie” dat ook misinformatie bevat zal kennisontwikkeling afremmen. Want hoe kun je ideeën, modellen of onderzoeksresultaten ter discussie stellen, als ze niet mogen worden geventileerd? Zou je andere onderzoekers niet meer mogen uitdagen door these en antithese? Voor verbieden van desinformatie in de context van informatie die tegen de informatie van de overheid indruist is een woord: censuur. En dat is een van de kenmerken van een totalitaire staat en uiterst zorgelijk.

Door desinformatie en nepnieuws expliciet te verbieden wordt de volledige verantwoordelijkheid bij de zender gelegd. Nu is het wel zo dat zorgvuldigheid van de zender mag worden verwacht, zeker als hij beweringen doet die mogelijk verregaande consequenties kunnen hebben. Het is ook duidelijk de verantwoordelijkheid van de zender om feiten te checken (of de bron te vermelden) en te scheiden van opinie. Het komt helaas te vaak voor dat een mening als feit wordt gepresenteerd.

Er is duidelijk ook een verantwoordelijkheid voor de ontvangers. Die horen niet alles voor zoete koek te slikken. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat mensen voetstoots informatie aannemen voor waar, zeker als het van gevestigde bronnen komt of van een expert. Ontvangers hebben een eigen verantwoordelijkheid en dienen kritisch te zijn op voorgeschotelde informatie. Kritische vragen zijn bijvoorbeeld: (1) Is de bewering logisch en onderbouwd? (2) Wie doet de bewering (bron)? Heeft de zender een consistent trackrecord (zijn er geen eerdere publicaties geweest waarin de zender een tegengesteld standpunt innam? Wat is zijn of haar politieke kleur? (3) Is de informatie actueel? (4) Hoe zit het met timing? Waarom is de informatie op dat moment gepresenteerd? (5) Is de informatie volledig? Is er misschien informatie weggelaten die de informatie in een ander licht zou kunnen plaatsen of een andere nuance of betekenise geven?

Dergelijke vragen zijn een lakmoesproef om bepaalde informatie op waarde en waarheid te schatten. Of dat aan de overheid moet worden overgelaten, lijkt me onnodig en levensgevaarlijk, want de overheid is zelf geregeld schuldig aan verspreiden van gemanipuleerde informatie. En dan speelt er nog een ander aspect: wie bewaakt de bewaker?


[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/desinformatie-nepnieuws/aanpak-desinformatie-en-nepnieuws[2]https://www.mediamonitor.nl/nieuws/nederlanders-hebben-weinig-zorgen-over-nepnieuws/[3]https://eeas.europa.eu/sites/default/files/disinformation_factsheet_nl.pdf


HET ÉCHTE FAKE-NEWS

(Red.) Op 5 februari verscheen op Vrijspreker een zeer goed gedocumenteerd ingezonden artikel met bovenstaande titel. Het beschrijft de actuele situatie van de media in Nederland, de dominantie van de NPO, van Bertelsmann op de commerciële TV, van ABC op het Internet en hoe het Nederlandse krantenlandschap is verdeeld tussen twee Belgische familiebedrijven: Mediahuis-Groep en DPG-Media. Vanuit Libertarisch perspectief.


Partijnieuws

De LP krijgt een “boete” van het ANP

Het Algemeen Nederlands Persbureau stuurde onlangs een “boete” van EUR 900 aan de Libertaire Partij voor het zonder toestemming overnemen van twee foto’s op haar Website. Het ging om een foto van een stapeltje blauwe enveloppen van de belastingdienst en een deel van de fotomontage van de redactie waarin Hugo de Jonge naast Biff, het schurk-karakter uit de film “Back to the Future” was gezet.
Nu is de LP geen club die zomaar iets pikt dat van een ander is. Het is wel even zuur als je op die manier op je eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken, dus we zullen in de toekomst beter kijken naar welke plaatjes we gebruiken en we zijn met het ANP in gesprek over de hoogte van de claim.

Dit is ook de reden waarom je op de website met onze nieuwsbrieven voorlopig enkele illustraties zult missen. Je zult hieronder vacatures aantreffen voor enkele functies, die we graag aan de mediaredactie willen toevoegen.

In verband met het hoofdartikel van vandaag is het wel aardig om te wijzen op de volgende tekst, die je kunt vinden op de homepage van het ANP:
Aannames en onjuistheden worden in de huidige maatschappij steeds vaker gebruikt als ‘bron’ voor nieuws. Daarom is het, juist nu, van belang dat je kunt vertrouwen op een onafhankelijke bron die op transparante wijze betrouwbaar nieuws levert.

Als je de LP wilt helpen de boete te betalen, dan wijzen we je graag op de onderstaande doneerknop.

Herinnering contributie Lidmaatschap LP

De contributiebrieven voor 2022 zijn verzonden en we bedanken alle leden die de contributie reeds hebben overgemaakt. Mocht je de mail niet hebben ontvangen, dan graag even bericht aan Tom Wentzel: [email protected]


LP Afdeling Noord-Holland

Woon je in Noord-Holland en wil jij LP’ers ontmoeten in jouw provincie? Kom dan naar de Kick-Off op zondag 27 februari in Amsterdam! Vanaf 17:00 uur gaan we borrelen, praten over wat het betekent om een officiële afdeling in oprichting te zijn en samen dineren. Aanmelden of meer weten? Stuur een mailtje naar [email protected].

LP Afdeling Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft zijn eerste …
… bijeenkomst gehad met leden uit de provincie om de oprichting van een afdeling te bespreken met elkaar. Dit is met succes verlopen en er hebben zich genoeg kandidaten voor het bestuur aangemeld om een kandidaatsbestuur te vormen. De afdeling gaat zich richten op het opbouwen van de partij in Zuid-Holland, het organiseren van libertaire activiteiten en in de lange termijn deelnemen aan verkiezingen. 

Afdeling Zuid-Holland in oprichting

Brian, Melle en Stijn

Jonge Libertariërs

26 Februari 2022: dagje uit naar Antwerpen met de Jonge Libertariërs, ontmoeting met leden van de Belgische Libertaire Partij. Informatie: [email protected]


Vacatures

VACATURES GRAFICUS, FOTOGRAAF, FOTOREDACTEUR EN CSS-SPECIALIST

Wil en kan jij de LP leuker en mooier maken?

GRAFICUS

De LP is op zoek naar een lid met gevoel voor schoonheid, bijvoorbeeld een graficus of kunstenaar, die mee de huisstijl en de grafische uitingen vormgeeft. Vermoedelijk gaat het om een beperkt aantal uren op zelf te kiezen momenten.

FOTOGRAAF

Wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website te maken?

FOTOREDACTEUR

En wie vindt het leuk om (vaak last minute) foto’s voor artikelen in de nieuwsbrief en de website uit openbare bronnen te selecteren en de auteursrechten te administreren? Je hebt zowel gevoel voor schoonheid als voor punctualiteit.

CSS-SPECIALIST

Wie kan en wil de huisstijl van stemlp.nl (en vier gerelateerde sites) vertalen naar CSS-code en omgekeerd de CSS-code vertalen naar huisstijl? Het is eenmalig een wat grotere klus. Het onderhoud zal waarschijnlijk weinig inspanning kosten.

De vacatures voor fotograaf en fotoredacteur zijn desgewenst te combineren.

De functies zullen later deze week nader omschreven worden op https://stemlp.nl/vacatures/.
Reacties zijn meer dan welkom op [email protected].


Liberty Library

Een overzicht van de boeken op Liiberty Library vind je hier: 
https://1drv.ms/x/s!AtNUsrAQYY9E0DPjF2JhVDBVpTdy?e=Q5Psee

Boekenaanbod
We willen graag meer boeken toevoegen aan de bibliotheek. Wil je daarbij helpen? Contacteer Imre Wessels ([email protected]) en hij voegt jouw boeken toe aan de bibliotheek.
Je hoeft vervolgens niets te doen. Zodra iemand jouw boeken wil lenen wordt je in contact gebracht. 
Nieuws: We hebben nieuwe boeken toegevoegd in onze lijst! Ditmaal als standplaats in Friesland (Akkrum). 

Verwachtingen
Ga voorzichtig om met de boeken zodat anderen er ook van kunnen leren. 
Probeer om een boek binnen een maand uit te lezen zodat er geen lange wachttijden ontstaan. 

Tegelijk is op Vrijspreker een overzicht van Nederlandstalige libertarische boeken gepubliceerd met enkele recensies en samenvattingen.


Agenda
 

26 februari 2022: dagje uit naar Antwerpen met de Jonge Libertariërs, ontmoeting met leden van de Belgische Libertaire Partij. Informatie: [email protected]

27 februari 2022: Oprichtingsvergadering LP Afdeling Noord-Holland. Zie bericht hierboven.

26 mei 2022: Libertarian National Convention (Reno, Nevada, USA)

18 juni 2022: Voorjaarscongres LP Nederland (save the date!)

26 juli 2022: Publicatie Libertaire Grondwet

5 november 2022: Najaarscongres LP Nederland


Actueel

Bitcoin koers: 38’827,99 EUR (16 februari 2022)
CHF-koers: 0,9502 EUR (16 februari 2022)
Goud: 1.631,66 EUR (16 februari 2022)

Belastingen

  • Britse fiscus legt voor het eerst beslag op NTF’s in btw-fraudezaak in taxlive.nl (Wolters Kluwer)

 We zullen hier nader op ingaan in een van de volgende nieuwsbrieven.

Inflatie

De Truckersopstand in Canada

Corona-crisis


Oproepen en mededelingen


Werkgroep Agorisme

Aan de samenstelling en uitbreiding van het tax-free handboek van de werkgroep Agorisme wordt voortaan op de Wikisite van Stemlp.nl gewerkt. Hiermee wordt het toegankelijk gemaakt voor leden van de LP. Hierover binnenkort meer. Geïnteresserden kunnen intussen contact opnemen met Douwe Kunst

Werkgroep Libertarisch Sociaal Contract en nieuwe Nederlandse Grondwet

Het ontwerp voor het Libertariche Sociaal Contract, de Libertarische Grondwet en de Libertarische Beginselen is op 31 januari 2022 aan de kring van 50 deelnemers aan dit project ter discussie verzonden. De eerste virtuele samenkomst is gepland voor Zaterdag 19 Februari a.s. Met de totstandkoming van het eerste ontwerp is de tweede mijlpaal van dit project gezet. Het ontwerp is een blauwdruk om op een vreedzame manier naar een libertarische samenleving zonder overheidsdominantie te komen, 
Doel is om de becommentrieerde definitieve versie op 26 Juli 2022 te publiceren.
Mocht je nog willen deelnemen aan dit project, dan meld je bij de redactie.


Petities

De inmiddels al historische petitie Onverdeeld Open, georganiseerd door CDA-lid Mr. Drs. Mona Keijzer, Prof. Dr. Ronald Meester en Dr. Jona Walk is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden en staat daarom nog steeds open voor ondertekening. Bij redactiesluiting stond het aantal handtekeningen op 869’141. 

Petitie “Verhoor het RIVM en alle betrokkenen onder ede” Handtekeningen voor deze petitie kunnen tot 20.3.2022 worden gezet. De petitie heeft rreds meer dan 44’000 ondertekeningne en stelt:

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Libertarische beginselen

Liberty International is begonnen met de publicatie van een reeks video’s over libertarische beginselen. Deze zijn te volgen op de website van de Vrijspreker onder de titel “Libertarische Antwoorden”. Voor mensen voor wie het libertarisch gedachtengoed nog relatief nieuw is is dit een goede inleiding. 
Episode 1: The solution to poverty
Episode 2: How do licensing laws stop wealth creation?
Nieuw:
Episode 3: How wealthy countries keep third world nations poor?

HOW TO FIND FREEDOM IN AN UNFREE WORLD is de titel van een online-cursus met een rijk curriculum, bestaande uit 4 zuilen met elk 4 colleges, georganiseerd door Liberty International
Kosten: 129 USD. Ofschoon al enkele van de colleges reeds gegeven werden, krijgen late inschrijvers toegang tot de opnames van de livestreams en mis je dus niks. De deelnemers zijn zeer internationaal en komen uit Azië, Afrika, Europa en de Amerikas.
 

Zakelijk netwerk Keuzevrijbijmij

Keuzevrijbijmij: “Hét platform voor alle aanbieders waar iedereen altijd welkom is“. Het internet-platform met hoog libertarisch gehalte is de plek waar ondernemers hun produkten en diensten kunnen aanbieden aan mensen, die niet meegaan in het overheidsbeleid van (verplicht) prikken of testen. Het bevat nu ruim 6’000 aanbieders in verschillende categoriën. Dit initiatief gaat veel verder dan het Corona-vraagstuk. “Deze tijd biedt ook enorme kansen om afscheid te nemen van zaken die ons niet meer dienen en er wat beters voor in de plaats te laten komen. Het vormen van nieuwe, zakelijke netwerken is een belangrijke ontwikkeling om deze veranderingen te stimuleren.” 

Libertaire bronnen:

De LP beveelt de volgende organisaties aan:

Libertarisch Centrum (de Vrijspreker)
Elke dag verschijnen er nieuwe artikelen op Vrijspreker die je kunt becommentariëren en bediscussiëren. Vrijspreker laat praktisch ongecensureerd een breed spectrum van libertarische stemmen aan het woord, ook uit randgebieden. Door de commentaarfunctie kun je jezelf een beeld vormen van de verscheidenheid aan meningen en kun je zelf je oordeelsvermogen trainen.

Nederlands Instituut voor Praxeologie
Praxeologie is de wetenschapsopvatting van de Oostenrijkse School binnen de economische wetenschappen. Bijdragen aan de website beogen het creëren van een leefomgeving die is gestoeld op menselijk handelen en creativiteit, die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Het instituut is sterk verbonden met het objectivisme en werkt samen met het Ayn Rand Instituut.

The Friendly Society
Thefriendlysociety.nl is de website, gemodereerd door Libertariër en journalist Karel Beckman, bekend van zijn boeken “de democratie voorbij” (samen met Frank Karsten), “De staat voorbij” en zijn nieuwste boek “Freedom of government – the new human right“. Op de site vind je verder een reeks van artikelen die fundamentele waarden van een vrije samenleving behandelen.

Mises Instituut Nederland
Het Ludwig von Mises-Instituut is de Nederlandse afdeling van een globaal samenwerkingsverband dat het werk van Ludwig von Mises en zijn opvolgers uitdraagt. Mises’ werk bestaat ruwweg uit twee onderdelen. Ten eerste heeft hij verduidelijkt wat economische wetenschap is. Ten tweede heeft hij nieuwe inzichten over de inhoud van economische wetenschap beschreven; vooral over geld, conjunctuur en de gevolgen van socialisme/overheidsingrijpen. De ethische stroming die het meest gebruik maakt van bovengenoemde economische theorie is het libertarisme.
Het Mises-instituut organiseert verschillende cursussen economie, lezingen en vertalingen van libertarische werken. 

Stichting Meervrijheid
MeerVrijheid is in 2001 opgericht door Frank Karsten. Karsten is tevens co-auteur van het boek De Democratie Voorbij, dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is. In 2013 richtte hij samen met Jeroen de Witte het Mises Instituut Nederland op. De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen en is van mening dat belastingen en wetten sterk moeten worden verminderd.
 

Documentaires:

Tegenwind,  Serie van 6 interviews met Nederlandse en Vlaamse experts die zich in het Coronadebat kritisch hebben opgesteld tegenover hun regeringen. De zevende aflevering is een ronde-tafelgesprek met alle zes deelnemers. De interviews zijn gehouden tegen de magnifieke achtergrond van het Andalusisch landschap in Zuid-Spanje. De ontspannen sfeer geeft ruimte aan filosofische bespiegelingen. Een prachtige serie; een genot om te bekijken op blckbx.tv. En natuurlijk niet op de mainstream media.

Podcasts:V for Valentine:

Hieronder de meest recente afleveringen:

Yernaz online Podcast. 

Vrijheidsdomein Podcast

Vrijheidradio Podcast


Disclaimer:
Libertair Perspectief is het orgaan van de Libertaire Partij Nederland, Het heeft een libertaire signatuur, waarbij alle stromingen in het libertarisme aan bod komen. De redactie wordt bijgestaan door een redactieraad. Bijdragen, inclusief redactionele stukken, gaan op persoonlijke titel. Ze hoeven niet de mening van het bestuur van de LP of van haar leden weer te geven. Wil je commentaar geven op de inhoud van een artikel dan kun je de redactie schrijven op [email protected].