Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Toen dinsdag in de Poolse grensplaats Przewodów twee burgerdoden vielen door raketinslagen, beschuldigde de Poolse overheid meteen Rusland. Een dag later constateerden Amerikaanse inlichtingendiensten dat de S300 raketten waarvan de overblijfselen gevonden waren geen aanvalswapens waren, maar juist luchtverdedigingswapens.

Met andere woorden: Oekraïne verdedigde zich tegen de agressie van Russische raketaanvallen, deze verdedigingswapens functioneerden niet naar behoren en zorgden voor de twee Poolse doden. Deze ontspoorde maar gerechtvaardigde defensieve actie eiste de eerste burgerslachtoffers in de EU in het conflict om Oekraïne.

De nevelen lijken te zijn opgeklaard en deze twee doden worden een voetnoot in de geschiedenis. Zoals ontelbaar vele doden voorheen.

De hoop van de LP
De LP spreekt haar hoop uit dat de dood van deze twee Polen niet tevergeefs is. En dat hun dood mag zorgen voor een vreedzamere wereld. De LP roept daarom op tot bezinning; tot een staakt het vuren. En tot een moratorium op wapenleveranties naar de strijdende partijen.

De tienduizenden Russische en Oekraïense doden en de vele honderdduizenden gewonden van deze oorlog stellen de wereld voor een keuze. Zoals bij ontelbare oorlogen voorheen accepteren van een diplomatieke oplossing of doorvechten tot het einde. De inschatting van de LP is dat Rusland Oekraïne niet kan verslaan en omgekeerd. En dat er vroeger of later een diplomatieke oplossing komt.

Hoe vroeger het besef van een diplomatieke oplossing wortel schiet hoe beter. En hoe minder zinloze doden en gewonden. De LP spreekt haar hoop uit dat dit een moment is waarop de strijdende partijen en de EU alsmede de VS deze waarheid accepteren.

Doos van Pandora
De hele wereld kan opgelucht ademhalen als er een ontspanning plaatsvindt. Rusland krijgt de mogelijkheid zielig in een hoekje de wonden te gaan likken van het totale verlies aan geloofwaardigheid in haar militaire capaciteit. De ingezetenen van Oekraïne krijgen vrede. De ingezetenen van de EU kunnen hun energierekening weer betalen. De Doos van Pandora – de dreiging van een stijging op de nucleaire escalatieladder – kan voor enige tijd worden gesloten.

Noodzaak van onderhandelingen
Hoe eerder het besef van de noodzakelijkheid van onderhandelingen doorbreekt hoe beter. De LP constateert dat het Oekraïense leger dapper heeft gevochten. Maar zet vraagtekens bij het nut en de noodzaak gebieden te heroveren die vooral door etnische Russen worden bewoond.

De LP is voor het recht op afscheiding. Dit geldt voor Nederlandse provincies als Groningen en Friesland, maar ook voor andere gebieden, zoals Catalonië en de Krim. Gebeurt dit niet, dan wordt daarmee de democratie ontkend; de wens van de ingezetenen hoort te prevaleren.