SARS-Covid-19 leent zich uitstekend voor verhitte discussies. De media staan er bol van. Respect voor elkaars mening is ver te zoeken. Er zijn polemieken ontstaan omtrent de effectiviteit van allerlei regels en behandelingen.

Het verplichte mondkapje wordt opgevat als teken van onderhorigheid. Vaccinatieplicht is een spookbeeld. De Nederlandse regering is nerveus; er lijken nog grondwettelijke drempels voor drastische maatregelen te liggen, maar die worden steeds lager. We hebben allemaal gezien hoe demonstrerende vrouwen in Den Haag werden weggeknuppeld door lieden, die daar door de overheid voor worden betaald.

Politie en controleurs snuffelen in privé-huishoudingen. Draconische boetes en straffen worden plotseling wel heel gemakkelijk opgelegd, ondernemingen worden gesloten en dissidenten krijgen gebiedsverbod. Spoor je niet met de uitgezette lijn, dan word je publiekelijk voor aap gezet. Waar en wanneer hebben we dit al eerder gezien?

De ingrijpende maatregelen leiden tot onherstelbare economische schade. Zelfstandige broodwinningen worden kapotgemaakt. Terwijl ambtenaren rustig thuis hun krant lezen zit het MKB afhankelijk te worden van staatssteun.

De heftige reacties van etatisten (voorstanders van staatsinterventie) tegen de Great Barrington Declaration*, (zie bij voorbeeld het “John Snow Memorandum”) geven de indruk dat er enorme belangen op het spel staan. Het lijkt wel op een recept voor een socialistische coup op wereldschaal. Maar hiermee kweek je vooral ook muiterij onder de bevolking. 

Zorg voor jezelf

Wat vinden wij daar nu van? Naar onze mening wordt de “volksgezondheid” het best gediend als elk mens allereerst bezorgd is voor het eigen bestaan en dus voor de eigen gezondheid. Het antwoord op je vraag is heel simpel: de LP respecteert de individuele keuze van elk mens en vindt dat de overheid dat ook moet doen. Censuur van dissidente meningen is niet acceptabel. Beslissingen die ons betreffen moet iedereen zelf kunnen nemen.

Ons leven is van ons, niet van de overheid.

Wij roepen je op om zelf na te denken en zelf verantwoordelijkheid voor je gezondheid te nemen en niet op de Verzorgingsstaat te rekenen. We respecteren de keuze van anderen, zij hebben ook hún leven. Het is voor ons geen enkel probleem als je vrijwillig een mondkapje draagt of je laat vaccineren.

Als je dat niet doet dan is dat je eigen zaak: jij oordeelt zelf over wat belangrijk is voor jou op basis van de bronnen waar jij geloof aan hecht. We hebben daar geen regulerende en vooral geen straffende overheid voor nodig. Je gaat verantwoordelijk met jezelf en met anderen om. Denk daarbij aan het libertaire non-agressieprincipe: op verzoek van de ander houd je afstand, zoals rokers dat ook doen, die gaan ook niet rook in het gezicht van een astmalijder blazen.

Het is onverkoopbaar dat regels van overheden geen onderscheid maken op grond van individuele verschillen in risico, en dat de gehele bevolking over één kam geschoren wordt. Door “sociale gelijkheid” tot dogma te verklaren moet iedereen zich tegen iedereen beschermen. Jonge, gezonde mensen worden onnodig ernstig in hun fundamentele vrijheid beperkt. We merken dat de overheid het ook niet weet en niet ingaat op rationele stemmen.

Ons standpunt voor de zorgsector

Volgens ons verkiezingsstandpunt voor de zorgsector kunnen we zelf ervoor kiezen hoe we ons laten behandelen. Hier is het:

Zorg voor jezelf

Jouw gezondheid staat voorop, niet de belangen van zorginstituten en verzekeraars. Op dit moment zijn de keuzes vaag en ondoorzichtig wat betreft verzekeraars en behandelingen. Dat zorgt voor hoge kosten en lange wachttijden. Hoe de overheid dit heeft geregeld is hiervan de oorzaak. Zij bepaalt uit welke verzekeraars jij mag kiezen, welke medicatie wordt vergoed, hoe hoog het eigen risico is, etc. Dat kan veel beter en eenvoudiger!

De LP wil meer aanbieders toelaten, ook verzekeraars uit het buitenland. Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen. Jij mag zelf kiezen wat, waar en bij wie jij je wilt verzekeren en laten behandelen. Een einde aan dure overheidsregels, declaratiemethoden en rekenformules over ‘te dure’ patiënten.

Dit doet de LP door

  • Meer keuzevrijheid in zorgverzekeringen
  • Zorg waar meer tijd is voor zorgverlening in plaats van administratie
  • Afschaffen verplichte eigen risico

Libertaire stemmen

Meer stemmen uit libertaire kringen kun je via onderstaande links vinden. Gemeenschappelijk is de kritiek op overheidsbemoeienis en -dwang, de rol van de gelijkgeschakelde massamedia, de zorg om de gevolgen van lockdowns voor onze materiële en sociale welvaart en het hunkeren naar meer vrijheid voor de individuele mens. Gemeenschappelijk is ook de moed van de auteurs om een kritische positie in te nemen, die niet altijd strookt met mainstream en overheids-PR. Wil je onze aandacht op andere libertaire bronnen vestigen, stuur een mailtje naar [email protected].

De Libertaire Partij

Ben je het met ons eens? Steun jij onze strijd voor een vrijer en beter Nederland? Met minder overheidsbemoeienis en meer ruimte voor het individu? Hier is wat je kunt doen:

  • Ben zelfbewust in je eigen mening en ben niet bang die te uiten
  • Stem op 17 maart 2021 op de Libertaire Partij.
  • Steun ons eenmalig met een donatie.
  • Word lid van de LP
  • Neem contact op met ons om aan onze campagne mee te werken

Donaties en contributie aan de LP zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. (En als het aan ons ligt, wordt dát voordeel in de toekomst minder 😉