Cijfers van alle EU landen uit 2017 laat zien dat de belastingdruk sterk varieert per land4. Frankrijk is koploper met een belastingdruk van 46,5% in 2017. Gevolgd door Zweden, Finland, België en Denemarken, die rond de 45% zitten. Ierland heeft verreweg de laagste belastingdruk met 23%. Gevolgd door Roemenië met 24,9%.

  • De winstbelasting die ondernemers betalen is opgelopen van 21,3% in 2010 naar 22,4% in 2020 voor alle bedrijven3
  • In 2021 groeide het bbp relatief harder dan de inkomsten uit belastingen en sociale premies. Hierdoor nam de collectievelastendruk licht af, van 39,2% in 2020 naar 39,1% in 20212
  • In 2010 was de belastingdruk 35,2%. Een stijging van 4 procent in 10 jaar1. De gemiddelde belastingdruk is het percentage dat aangeeft hoeveel procent van het bruto-inkomen iemand uitgeeft aan belastingen. Er kan ook naar het percentage van het bruto binnenlands product (BBP) worden gekeken. En hoeveel van het BBP naar belastingen gaat. De belastingdruk steeg in 2020 naar 39,2%

Perspectief van de LP op belastingdruk

Het standpunt van de LP over verbetering van de koopkracht is om de belastingdruk te verlichten. “De LP wil de koopkracht vergroten door de belastingen flink te verlagen. Wij kiezen hiermee voor een beleid waarin de kracht van het individu voorop staat. Daarom willen wij de belastingen in Nederland met 20% omlaag brengen; de belasting op de eerste €40.000 inkomen en winst en basisbehoeftes moet helemaal worden afgeschaft. (…) Dit kan door een kleine en slagvaardige overheid. En dus minder bureaucratie en onnodige regelgeving.”

Het libertairisme zelf gaat o.a. uit van het non-agressie principe (NAP). Een soeverein mens mag nooit gedwongen worden zijn of haar goederen onder (bedreiging met) geweld af te staan. Ieder individu heeft het recht op de vruchten van de eigen arbeid. Onvrijwillige belastingen zijn dus per definitie een schending van het NAP.

Voetnoten
Belasting- en premiedruk nam in 2020 verder toe (cbs.nl)
Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021 (cbs.nl)
Belastingdruk voor ondernemers loopt verder op | VNO-NCW
Belastingdruk – Wikipedia