De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderscheidt drie soorten terroristische dreiging in Nederland. Dit staat in het rapport “Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57” (DTN57). De NCTV benoemt In het dreigingsbeeld de volgende stromingen:

  1. Jihadistische beweging
  2. Rechts-extremisme
  3. Anti-overheidsextremisme

Bij de laatste categorie kun je je afvragen of het Libertarisme zich wellicht ook tot anti-overheidsextremisme mag rekenen. Uw redacteur laat zich niet ertoe verleiden om nu heel braaf te gaan zitten roepen dat dat Libertairen absoluut geen bedreiging vormen voor de overheid. Weliswaar zullen we vanwege ons Non-agressieprincipe niet gauw gewelddadig worden. Maar zo simpel is het niet. De overheid neigt ertoe om mensen die overheidskritische denkbeelden verspreiden wel degelijk als een bedreiging ervaren. Want mensen zouden zich kunnen laten inspireren tot opstand en revolutie. Deze gedachtegang komt in het rapport zeer duidelijk naar voren.

We willen het Libertarisme niet vanwege de politieke doelstelling om de overheid te reduceren als groepering van gevaarlijke extremisten laten bestempelen. Integendeel, we zien dat het juist de overheid is die extremer wordt en het geschetste dreigingsbeeld zelf oproept door allerlei maatregelen te nemen die de essentiële principes voor een vreedzame samenleving opzijzetten. De reactie van grote delen van de bevolking op die maatregelen leidt ertoe dat het juist de overheid is die daar complotten in gaat zien en op paranoïde wijze (aan vervolgingswaan lijdend) reageert. Waartoe de paranoia van overheden inmiddels al heeft geleid:

  • De invoering van een nieuwe, geprivilegieerde strafrechtelijke positie van de opsporingsambtenaar en de mogelijkheid het leger (de marechaussee) in te zetten tegen bedreigingen vanuit de eigen bevolking per 1 juli 2022
  • De extremer wordende wijze waarop vreedzame protestdemonstraties door de oproerpolitie uit elkaar worden geslagen,
  • De aanval door de Belgische politie op Libertariër Yannick Verdyck in Merksem/Antwerpen met dodelijke afloop omdat de politie hem verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

Wat is anti-overheidsextremisme?

Laten we eerst eens kijken van de NCTV over de anti-overheidsbeweging schrijft:

In Nederland richt een groep anti-overheidsextremisten zich vanuit een fundamenteel wantrouwen, woede en onrechtvaardigheidsgevoel tegen de overheid en andere instituties. Deze groep ontstond als radicale onderstroom van het coronaprotest en richt zich steeds meer op andere onderwerpen, zoals het stikstofvraagstuk en het boerenprotest. Een deel van hen omarmt complottheorieën. Complottheorieën doen afbreuk aan het publieke vertrouwen in de instituties van de democratische rechtsorde. De verspreiding en normalisering van dergelijke theorieën kan aanleiding vormen voor het plegen van extremistische en zelfs terroristische handelingen.

Wie zijn de anti-overheidsextremisten?

Dit radicale deel is geen homogene groep, maar bestaat uit drie subgroepen, namelijk: een kleine twintig (online) agitatoren, tien- tot vijftigduizend mensen die hen (online) als aanhangers volgen en content verspreiden, en ongeveer honderdduizend ad hoc aanhangers.

Er zijn een twintigtal mensen (agitatoren) die de overheid op de korrel heeft. De NCTV noemt de mensen niet bij naam, maar het is vrij duidelijk wie gemeend worden. Tot de “extremisten” behoren met zekerheid Willem Engel en Jeroen Pols. Max von Kreyfelt (Café Weltschmerz), Mordechai Krispijn, Jorn Luka en Isa Kriens maken het ook hoog op die lijst. Het is best mogelijk dat onze eigen Robert Valentine en Boris van de Ven (V for Valentine) ook tot die selecte groep van “online agitatoren” behoren. En wat te denken over de positie van mensen als Karel van Wolfferen (Gezond Verstand Krant), Karel Beckman (De Andere Krant), Flavio Pasquino (Blckbx.tv), Tom Zwitser (De Blauwe Tijger) en Sietske Bergsma? Of de FvD-prominenten Gideon van Meijeren, Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen? Dat zijn er al zestien van de twintig. Stuk voor stuk mensen die opkomen voor fundamentele vrijheden. Stuk voor stuk mensen die het aandurven om hun kritiek op de ideeën van deze regering te uiten. Uw redacteur zal het misschien net niet in de top twintig van mensen maken die de NCTV in de gaten houdt, want niet in Nederland … 

Complottheorieën

Het radicale deel geeft via complottheorieën uiting aan grieven en wantrouwen. Complottheorieën kunnen zingeving en houvast bieden in een complexe wereld, maar kunnen ook leiden tot een vurig verzet tegen de gevestigde orde. De misleidende verhalen over het World Economic Forum en de in Nederland minder wijdverspreide QAnon complottheorie zijn daar voorbeelden van. Er tekent zich een beweging af die wordt gekenmerkt door diepe vijandigheid, fanatisme en fantasieën van gewelddadige eigenrichting. Aanhangers verspreiden een zogeheten ‘elite-narratief’, het idee dat er in Nederland een elite aan de macht is die een onderdrukkende agenda doorvoert, waarmee men in oorlog is en waartegen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57 34 verzet nodig is. Deze elite zou zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor tribunalen.

Herkenbaar? Heb je ook zulke grieven? Dan ben je volgens de NCTV potentieel een extremistische anti-overheidsterrorist. Zo snel ging dat. Gaan we nu bang weglopen?
Zullen we in plaats daarvan een “Dreigingsbeeld Overheidsterrorisme” opstellen, met een top-twintig van geradicaliseerde overheidsextremisten? Zullen we de verdachten benoemen? HdJ, MR, SwS, SK, HB, MvON, CvdW, …?

Tekenend is dat Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, zelf voorzag dat bij de uitvoering van zijn Great Reset op tegenstand vanuit de bevolking gerekend moest worden. Zijn toehoorders – het grootste deel ervan inderdaad geen “elite”, geen “gekozenen”, zouden zich daarop moeten voorbereiden. Mensen die zich voorbereiden op tegenstand tegen hun eigen plannen, wie zijn dat? Juist: veroveraars.

Een recent artikel in Mises Wire gaat wat dieper in op de rol en de plannen van het World Economic Forum. Het bevestigt wat de alternatieve media berichten over het WEF geen complottheoriën zijn. Het is overduidelijk een complot. En de NCTV maakt er deel van uit.

Voor de Harry Potter fans: Voldemort is terug, Niemand wil het weten, het is een gevaarlijke complottheorie van enkele gekken. Mark Rutte heeft de rol van Fudge en Kaag heeft de rol van Umbridge. Of ze ook Animagi zijn is niet bekend, we willen hier niet over reptielen gaan speculeren. Protego!

Het volledige rapport “Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57” (pdf, 39 bladzijden) is hier te lezen: