Foto: Elke – Pixabay

 Hét platform waar burgers de overheid corrigeren.” Journalist Maurice van Ulden sprak met de initiatiefnemers van dit platform (olv juriste Caroline Vonhoff, verklaard libertariër, https://twitter.com/carolinevonhoff) en schreef erover in De Andere Krant. Op Blckbx.tv van 6 januari 2023 (vanaf minuut 43:30 tot minuut 53) presenteerde hij het platform. Op de website vind je de juridische grondslag voor de oproepen aan burgers om brieven te sturen naar energiebedrijf en de Belastingdienst waarin u hen verbiedt om belastingen op energie te innen, resp. te heffen. Hier ter illustratie de tekst van de voorbeeldbrief aan de belastingdienst:

“L.S.
Bijgaand doe ik u het verbod om nog enige belasting hoe ook genaamd te heffen op mijn energienota. Een kopie van het terzake uitgevaardigde verbod gaat hierbij, alsook een kopie van mijn brief van heden aan mijn energieleverancier.

Indien u desondanks tot heffing bij mij overgaat, dient u dit bericht als bezwaarschrift aan te merken.

Vertrouwend u hiermede genoegzaam te hebben geïnformeerd.”


Er zit een goed doortimmerd juridisch verhaal achter. Het minieme “risico” dat je loopt is dat je de gewraakte belastingen alsnog ooit moet betalen. Maurice van Ulden merkt op dat hoe meer mensen hieraan meedoen, des te groter de impact zal zijn. Volgen uw redacteur kan het niet kwaad de overheid duidelijk te laten weten wat je van haar denkt.

Het initiatief “Geen belasting op energie” heeft tot redactiesluiting 5445 actievoerder ertoe gebracht een burgerverbod uit te vaardigen.
De tot nu toe tweede actie betreft de visserijsector: “Ik verbied het kabinet de visserijsector de nek om te draaien